WIE BEN IK

Ik ben Aysel, geboren op 06/06/1976, ik ben Erkend therapeute door de CM ziekenkas, Partena (ivm terugbetaling voor psychotherapie bij minderjarigen) en de Voorzorg

Opleiding

- Bachelor Maatschappelijk Werkster Ė Hogeschool Limburg Hasselt
- 4 jarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie te Kern Sint-Niklaas
- Pedagogische bekwaamheid (lerarenopleiding) te Hasselt


Vorming/Bijscholing

- Vorming : Zelfmoordpreventie
- Faalangsttraining
- Training : Oplossingsgerichte hulpverlening
- Werken met cliŽnten met negatief zelfbeeld
- Omgaan met perfectionisme
- Systemische interventies in conflictueuze gezinsrelaties
- Cursus agressie : verbindend communiceren
- Cursus oplossingsgerichte therapie
- Vorming Gehechtheid

Ervaring

Als psychotherapeute van opleiding vanuit systemische invalshoek, spijker ik mijn theoretische achtergrond vaak bij door vormingen / opleidingen te volgen en ik lees heel graag binnen het vak domein rond relatie-, individuele- en gezinstherapie. Daarbij heb ik relevante beroepservaring sinds 2000 en de nodige eigen levenservaring.

Mijn aanpak is pragmatisch en nuchter. In de therapie wordt gewerkt met inzicht in je eigen manier van denken, jouw gevoelens en gedrag. Ik ga met jou op zoek naar jouw doelen en ga met je na in hoeverre bepaalde patronen jou tegenwerken. We zoeken samen hoe dit allemaal positief kan bijgestuurd worden. Dit verworven inzicht helpt je keuzes te maken en de dingen anders aan te pakken.

Naast de privépraktijk ben ik ook werkzaam als therapeute bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in de ambulante setting te Hasselt. Daarbij bied ik ook lezingen aan over multiculturele problematieken. Voor adolescenten en volwassenen bied ik individuele-, koppel- of gezinstherapie aan onder meer omtrent volgende themaís:

 • Relationele problemen
 • Gezinsproblemen: problemen m.b.t. opvoeding, echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, ...
 • Partnerrelatieproblemen
 • Traumaverwerking/slachtofferschap
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Omgaan met lichamelijke problemen/ziekte
 • Emotionele problemen: zelfbeeld, (angsten, piekeren, stress, futloosheid, gevoelens van onzekerheid, somberheid...
 • Identiteit- en levensvragen
 • Burn-out
 • Gedragsproblemen
 • Problemen op het werk (collega's, nieuwe job, ...)
 • Impulscontrole
 • Helpen omgaan met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, ...)
 • Leer- en studiebegeleiding (aanleren van vaardigheden, aanleren van studiehouding, faalangsttraining, ...)
 • Multiculturele problematieken (gemengde huwelijken, opvoeden / groeien in verschillende culturen, ...)Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Aysel)