Psychodiagnostiek

Huidig aanbod

- Screening ASS/ADHD (interview + vragenlijsten)
- Persoonlijkheidsonderzoek (vragenlijsten)
- Intelligentieonderzoek (test)

Screening ontwikkelingsstoornissen ASS /AD(H)D

Screeninginstrumenten worden ingezet wanneer er een vermoeden is van ASS of AD(H)D. Het onderzoek bestaat uit de afname van een interview en het invullen van enkele vragenlijsten. Dit onderzoek is er voor kinderen, jongeren en volwassenen. Bij kinderen gebeurt het interview bij een ouder. Een screening geeft geen diagnose, maar wel een richting aan.

Duurtijd: 2 uur
Kostprijs: 150 euro

Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek kan aangewezen zijn om inzicht te krijgen in iemand zijn persoonlijk functioneren (persoonlijkheidskenmerken, sociaal functioneren, manier van omgaan met problemen, kwetsbaarheid, stressgevoeligheid, stemming, … .). Dit kan leiden tot specifieke therapeutische interventies. Hierbij gebruiken we specifieke vragenlijsten. Dit onderzoek is er voor jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen.

Duurtijd: afhankelijk van de vraag, tussen 1 en 2 uur
Kostprijs: afhankelijk van de duurtijd, tussen 50 en 150 euro

Intelligentieonderzoeken

In een intelligentieonderzoek worden verschillende aspecten van de intelligentie onderzocht, zoals de verbale– (talige) en de performante (praktische) intelligentie. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de verwerkingssnelheid. Voor volwassenen gebruiken wij de WAIS-III, voor kinderen tussen 6 en 16 jaar de WISC-III, voor kinderen onder 6 jaar de WPPSI-III. Dit zijn de meest gebruikte intelligentietesten.

Duurtijd: 2 uur
Kostprijs: 150 euro

De resultaten van het onderzoek worden binnen de twee weken doorgestuurd naar de psycholoog/therapeut bij wie u in begeleiding bent. Deze bespreekt dan de resultaten met u.