DE KIEZEL - Evaluatie & Feedback


Bij aanvang ontvang je een infomapje, daar vind je ook de evaluatieformulieren in.

De therapeut bouwt regelmatig evaluatiemomenten in om de hulpvraag duidelijk te krijgen om de vinger aan de pols te houden en bij te sturen indien nodig.
Deze evaluatieformulieren gaan vooral over de therapeutische relatie. Er zijn 3 momenten waarop we zulke evaluatie zeker mogelijk achten.

• na kennismakingsgesprek
• na 5-8 gesprekken
• voor of na het eindgesprek

Spreek met je therapeut af wanneer je deze invult.
Het gesprek dat erop volgt wordt er even tijd gemaakt om dit te bespreken. Dit kan kort maar kan tevens een hele sessie in beslag nemen afhankelijk van wat zich aandient en wat eruit naar voor komt.
Ook wanneer je onverwachts stopt is het zeer belangrijk om deze in te vullen.
Je kan ze in de doos in de wachtruimte deponeren of per post versturen of mailen.

Groepspraktijk De Kiezel
Tav = naam van je therapeut
Kiezelstraat 70/2
3500 Hasselt
info@de-kiezel.be