WIE BEN IK

Ik ben Jeroen Dekker, geboren op 21/03/1988 te Tongeren.

Binnen de groepspraktijk ben ik actief als Klinisch psycholoog en CliŽntgericht-experiŽntieel psychotherapeut. Ik richt mij voornamelijk op individuele psychotherapie en begeleiding van (jong-)volwassenen.

Erkenningsnummer: 881110551
Lidmaatschap: BFP, VVKP en VVCEPCOpleiding

- Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie,
  specialisatie volwassenen Ė K.U.Leuven
- 4 jarige Postgraduaatopleiding CiŽntgerichte-ExperiŽntiŽle
  Psychotherapie Ė K.U.Leuven


Vorming/Bijscholing

- Monitoring als therapeutische methodiek (N. Stinckens & D. Smits)
- Focussen als innerlijk luisteren (M. Leijssen)
- Omgaan met suÔcidaliteit (M. Vandervoort)
- Training in Sociale, Emotionele en Crisisvaardigheden (M. Linehan)
- ...

Ervaring

Van 2010 tot 2011 was ik verbonden aan het volwassenenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg VBO-Leuven. Hier gaf ik individuele begeleiding aan adolescenten en volwassenen met uiteenlopende hulpvragen.

Sedert 2011 ben ik werkzaam als klinisch psycholoog in het Medisch Centrum St.-Jozef te Bilzen. Hier heb ik enige tijd gewerkt op een afdeling voor jongvolwassenen met stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast heb ik binnen het centrum ook bekwaamheid opgebouwd in het werken met mensen met een afhankelijkheidsprobleem (alcohol, drugs en medicatie). In deze zelfde lijn heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan als groepsbegeleider van straat- en probleemjongeren in een jeugdcentrum in Vancouver (CA). Verder deed ik in het Medisch Centrum ervaring op binnen de centrale opname-eenheid voor crisisinterventie. Hier heb ik competentie opgebouwd in het opvangen, begeleiden en verder oriŽnteren van personen na een emotionele of psychiatrische crisis.

Sinds maart 2013 maak ik als psycholoog deel uit van het mobiel team zuid-noolim. Dit mobiele team richt zich tot mensen met een ernstige en chronische psychiatrische problematiek die hulp en ondersteuning nodig hebben op meerdere levensdomeinen : geestelijke en lichamelijke gezondheid, wonen, werken, vrije tijd, ...

Contact
Voor afspraak
Tel : 0478/69.94.51
Email : info@de-kiezel.be