WIE BEN IK

Ik ben Patrick Aerts, geboren op 14/09/1965 en vader van drie kinderen.

Opleiding

- Orthopedagogie KHLIM
- Agogische bijscholing orthopedagogie, Gezinsbegeleiding
  en gezinsgericht werken.
- Pedagogische bekwaamheid (lerarenopleiding)
- 4 jarige opleiding familie en systeemtherapie aan het
  IPRR Mechelen
- Familiale bemiddeling

Lid van de beroepsvereniging BVRGS

Erkend psychotherapeut door de CM ziekenkas ivm terugbetaling voor psychotherapie bij minderjarigen

Terugbetaling voor jongeren : CM, de Voorzorg en Liberale mutualiteiten


Ervaring

Groepsbegeleider Ė gezinsbegeleider van adolescenten en hun gezinnen binnen de Bijzondere Jeugdzorg.
Leerlingenbegeleider in een technische school.


Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be