DE KIEZEL - Ons aanbod

Wanneer zoek je hulp of ga je in therapie?

Jij en/of je kind of je familie worden soms geconfronteerd met situaties waar men niet tegen opgewassen is : pesten, depressie, ziekte, dood, verlies, relatiecrisis, opvoedingsproblemen, spanningen, conflicten, overspannen, stress, burn-out, ...

Je voelt je lusteloos, verdrietig, er heerst een belemmerende spanning, er zijn teveel conflicten, je energie raakt op, je bent eenzaam, je hebt angsten, ...

Je bent niet bij kracht om deze problemen alleen op te lossen, soms kan een gezin/systeem ook zo vastgelopen zijn en is de steun van vrienden en familie niet bereikbaar.

Soms zijn er onverwerkte trauma's die aan de basis liggen en je belemmeren in het dagdagelijks functioneren, in het contact met de omgeving.

Soms heb je nog een vorm van nazorg nodig.
Het kan dan waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken.

Een eerste gesprek is altijd een kennismakingsgesprek, vervolgens komen we in de intakefase
(kan tot 5 gesprekken gaan ).

In de intakefase stel je jezelf, je familie, je omgeving voor.
Je omschrijft  de situatie die je als problematisch ervaart en wat je hulpvraag is.

In de intakefase gaat de therapeut met jou je hulpvraag proberen helder te krijgen.

* Soms is vrij duidelijk dat de therapeutische gesprekken kunnen
   starten (we spreken frequentie en evaluatie af)

* Soms kunnen we opteren voor enkele adviesgesprekken.
   Dit is meestal 3 à 5 gesprekken

* Soms  kan ook een doorverwijzing noodzakelijk zijn, dit kan
   intern of extern zijn en wordt meestal op de staf besproken.