Individuele Psychotherapie  -   Kindertherapie  -   Relatietherapie  -   Gezinstherapie

Individuele Psychotherapie

Het therapeutisch proces is een boeiend proces omdat het telkens zo uniek is, soms pijnlijk en confronterend, maar ook humoristisch en bevrijdend.

De therapeut biedt geen oplossingen maar ondersteunt jou of jouw gezin in het therapeutisch proces.
We gaan op zoek naar mogelijkheden, om op een gepaste wijze antwoorden te vinden en te groeien door eigen oplossingen te bedenken.

Door het proces te ondersteunen benadert de therapeut iedere cliënt/systeem/context anders en uniek. De therapeut gaat zorgvuldig te werk en benadert iedere betrokkene met respect.
De duur van de therapie kan kort zijn maar kan ook een langdurig proces zijn.

Al onze therapeuten geven individuele therapie.


Kinder- en jongerentherapie

Elk kind is uniek en heeft recht op zijn eigen, unieke benadering, aangepast aan zijn eigen mogelijkheden en situatie.
Een kind staat echter niet alleen in het leven. In De Kiezel vinden we het daarom belangrijk om reeds vanaf het eerste gesprek de ouders of andere belangrijke personen erbij te betrekken. Zelfs indien de ouders gescheiden zijn.
Wij geloven dat elk kind de kracht in zich heeft om tot oplossingen te komen. Therapie dient dan ook ter ondersteuning en begeleiding om op zijn eigen manier zijn problemen op te lossen. Op die manier ontwikkelt het kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

In De Kiezel wordt er gebruik gemaakt van verschillende therapievormen: creatieve therapie, speltherapie, cognitieve therapie, zandspeltherapie, gedragstherapie, korte oplossingsgerichte therapie,... Omdat elk kind uniek is, zal de therapievorm ook aangepast worden aan wat het beste aansluit bij het kind.
In het eerste gesprek maken we (therapeut, ouders, kind,...) kennis met elkaar, onze werkwijze en de hulpvraag. De volgende 3 à 4 sessies zullen we (therapeut en kind) werken aan het verder verkennen van deze hulpvraag om te kijken welke begeleiding het beste bij het kind past. Daarna volgt een evaluatiegesprek met de ouders om uit te leggen op welke manier we verder kunnen werken.


Relatietherapie

Iedere relatie kent zijn hoogtes en laagtes. Dat is normaal gezien geen reden tot grote bezorgdheid. Toch kunnen er momenten zijn dat het moeilijk is om uit een moeilijke periode te komen of is er twijfel of de relatie nog zin heeft.
Partners kunnen het gevoel van emotionele verbondenheid kwijt geraken waardoor ze zich alleen voelen. Partners voelen zich dan minder veilig, angstig en verdrietig. In dat geval kan het zinvol zijn om naar een relatietherapeut te gaan. Wanneer je als koppel in therapie gaat, betekent dit vooral dat jullie samen aan het werk gaan om de dingen die jullie anders willen in je relatie, aan te pakken. Zoals iedere partner even verantwoordelijk is voor de relatie, is ieder van hen even verantwoordelijk voor het proces tijdens de relatietherapie.

Jullie leren om eerst (ruzie)patronen te herkennen en de onderliggende emoties anders te zien. Daarbij is echt naar elkaar luisteren essentieel.
Jullie leren moeilijke en soms pijnlijke gevoelens naar elkaar toe uit te drukken. Jullie leren te kijken naar je eigen aandeel. Het merendeel van de gesprekken zal dan ook doorgaan met beide partners. Dit neemt niet weg dat het soms zinvol kan zijn om een individueel gesprek te hebben met je therapeut. Het is in dit geval belangrijk te weten dat een relatietherapeut ook tijdens een individueel gesprek, de therapeut blijft van beide partners. Concreet betekent dit alles wat in een individueel gesprek aan bod komt, ook besproken mag worden met de partner.
Soms wordt er gewerkt met concrete opdrachten waarmee de partners thuis aan de slag gaan. Soms ligt de nadruk meer op het doorwerken van bepaalde emoties.


Gezinstherapie

Net zoals een individu doorheen zijn leven ontwikkelt, maakt ook een gezin een ontwikkeling door. Een gezin gaat typisch doorheen een aantal fasen. Elke fase en elke overgang naar een nieuwe fase brengt beweging en verandering met zich mee. Dat biedt groeikansen aan alle gezinsleden, maar leidt vaak ook tot de nodige conflicten en spanningen.
Ook een wijziging in de gezinssituatie - zoals een echtscheiding, het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin, of het verlies van een gezinslid - kan soms moeizaam verlopen. Soms lopen de spanningen binnen het gezin zodanig op dat één of meerdere gezinsleden eronder lijden. Dan is het zinvol om in therapie te gaan.

In een gezinstherapie wordt ruimte en tijd gemaakt om elkaar in alle openheid te ontmoeten. De therapeut zorgt ervoor dat ieder gezinslid aan bod komt en de kans krijgt om zijn / haar stukje van het verhaal te brengen. Dit betekent ook dat de therapeut zich neutraal opstelt en geen kant kiest voor één of meerdere gezinsleden.

Kenmerkend voor gezinstherapie is dat alle gezinsleden samen in therapie zijn. De ervaring leert dat dit niet altijd mogelijk is. Soms sluiten de andere gezinsleden in een latere fase bij de gezinstherapie aan, soms ook niet.

Waar het gezin vastzit in een vicieuze cirkel, krijgen de gezinsleden handvaten aangereikt om zich anders te gaan gedragen ten opzichte van elkaar of om anders op elkaar te reageren. Ook de krachten van het gezin worden in beeld gebracht. Zo kan een gezin onder begeleiding van de gezinstherapeut op zoek gaan naar andere mogelijkheden en tot een nieuw evenwicht komen.