Visie psychotherapie

Groepspraktijk De Kiezel bestaat uit een multidisciplinair team van psychologen, psychotherapeuten en coaches. Elke therapeut heeft zijn specialisme en genoot een erkende psychotherapieopleiding. We geloven in de kracht van diversiteit en samenwerking en zijn ervan overtuigd dat elke therapeut een unieke en waardevolle bijdrage levert vanuit zijn/haar eigen opleiding, ervaring en persoonlijkheid.
In aanvulling van een degelijke professionele basis benadrukken we het belang van de permanente procesgerichte ontwikkeling van elk teamlid. Op basis van bijscholing en super- en intervisie blijven we inspiratie opdoen en ondersteunen we elkaar in het begeleiden van onze cliŽnten.

De cliŽnt staat centraal en in iedere begeleiding wordt uitgegaan van de persoon en de vraag/noden van de cliŽnt. Een therapeutisch proces is geworteld in de steeds weer unieke ontmoeting tussen cliŽnt en zijn omgeving, waar de therapeutische relatie deel van uitmaakt. De grondhouding van onvoorwaardelijke acceptatie, empathie en echtheid vormt het fundament waarop we als therapeuten deze relatie vorm geven. Hierbij verdedigen we eveneens de vrijheid van iedere cliŽnt om zelf een geÔnformeerde keuze te maken wat betreft therapeut en behandelwijze.
We zijn overtuigd van het belang en de kracht van een veilige therapeutische setting, waarin de cliŽnt ervaringen opdoet die hij/zij kan toepassen in zijn dagelijkse leven. De sfeer die onze praktijk uitstraalt vormt hiertoe een wezenlijke bijdrage: met onze huiselijke inrichting en omgeven natuur beogen wij een plek te zijn waar mensen zich op hun gemak kunnen voelen.

Naast interne samenwerking maakt samenwerking met externe partners integraal deel uit van onze werking. Een gedegen inbedding in het bredere hulpverleningsaanbod zien we als een must en indien aangewezen leggen we de link naar andere partners die betrokken zijn op het welzijn van cliŽnten. Dit kan gaan over zorg vanuit een eerder medische invalshoek (zoals artsen en psychiaters) en/of instanties die het traject van cliŽnten op andere wijze opvolgen (zoals CLB, VDAB en personeelsdienst). Samenwerking en overleg gebeurt steeds in samenspraak en met toestemming van de cliŽnt.

Groepspraktijk De Kiezel staat voor een samenleving waarin psychotherapie toegankelijk wil zijn voor iedereen. Door middel van drempelverlagende initiatieven willen we toegang vergemakkelijken tot informatie en begeleiding om welzijn en gezondheid te verbeteren. Toegankelijke hulpverlening voor iedereen bevordert niet alleen gezondere individuen, maar ook gezinnen en hele gemeenschappen.