WIE BEN IK

Ik ben Veerle Verbic, geboren op 02/02/1988 te Genk en moeder van 1 dochtertje.

Opleiding

- Bachelor in de†psychologie (Creditcontract KULeuven)
- Sociaal agogisch werk, maatschappelijk werk (KHLeuven)
- Gespecialiseerde bachelor in de geestelijke gezondheidszorg
  (KHLeuven)
- 4 jarige opleiding relatie-, gezins- en systeemtherapie
  (2016, VZW Rapunzel)


Vorming/Bijscholing

- SuÔcidepreventie
- Workshop samenspraak: "spreken met ouders in geval van
  verontrusting"


Lid van associatie UCLL en van de opleidingscommissie banaba GGZ.
Erkend Psychotherapeut door Partena en de Voorzorg (ivm terugbetaling voor psychotherapie bij minderjarigen)


Ervaring

Ik ben reeds enkele jaren actief binnen het domein van de Geestelijke Gezondheidszorg.

Van 2012 tot 2013 was ik verbonden aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Aarschot. Ik maakte daar deel uit van de mobiele equipe. Dit mobiel team GGZ biedt ondersteuning in de thuissituatie van de cliŽnten. Het richt zich tot mensen met een ernstige en chronische psychiatrische problematiek die hulp en ondersteuning nodig hebben op meerdere levensdomeinen : geestelijke en lichamelijke gezondheid, wonen, werken, vrije tijd, ...
Sinds 2013 combineer ik mijn werk bij het mobiel team GGZ met een functie van begeleidster binnen beschut wonen, Fides VZW. Een initiatief voor beschut wonen is een specifieke vorm van gemeenschapswonen. Het begeleidt mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan permanente opname, maar toch moeilijkheden ondervinden bij het zelfstandig wonen.
Ik ben werkzaam als zelfstandig psychotherapeute bij "De kiezel". Hiervoor deed ik enkele jaren ervaring op in een andere praktijk.
Mijn specialisatie situeert zich vooral binnen de begeleidingen van (jong)volwassenen en koppels, dit vanuit een systeemtheoretisch kader.

Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Veerle)