De Kiezel

Groepspraktijk voor psychotherapie & coaching

De Kiezel is een groepspraktijk voor psychotherapie en coaching. De praktijk bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en orthopedagogen die allen opgeleid zijn of in opleiding zijn vanuit verschillende therapeutische stromingen: Gestalt, Contextuele, Systeem, Cliëntgericht-experiëntiële en Existentiële psychotherapie.

Alle therapeuten scholen zich voortdurend bij. Daarnaast houden we regelmatig intervisie. Op deze manier zorgen we ervoor dat de therapie die jij als hulpvrager krijgt, professioneel onderbouwd is.

We werken samen met artsen en psychiaters, VDAB, CLB en tal van andere zorg/hulp instanties.

Voor wie?

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, koppels, gezinnen als groepen kunnen bij ons terecht. Daarnaast bieden we groepstrainingen, bemiddeling bij echtscheiding, leertherapie, coaching en supervisie aan.

Je kan ons ook contacteren voor lezingen. We hebben een aanbod op maat voor instellingen, organisaties en bedrijven.

Welke thema's?

Emotionele problemen, opvoeding, rouw, seksualiteit, borderline, identiteit, pijn, woede, verdriet, ingrijpende gebeurtenissen, gezinsproblemen, vechtscheiding, hyperventilatie, verslaving, conflicten, nazorg na psychiatrische opname, slachtofferhulp, daderhulp, schoolweigering, dwangmatig handelen, fobieën, loopbaanbegeleiding, traumaverwerking, EMDR.

Wanneer?

We werken niet met een wachtlijst. Als je beslist dat er hulp nodig is voor jezelf, je gezin, relatie… vinden we het belangrijk dat je snel bij ons terecht kan.

Waar?

Onze praktijk ligt in het landelijke “Godsheide”, een groene oase tussen het centrum van Hasselt en Diepenbeek en is makkelijk bereikbaar.

Onze diensten

Een uitgebreid aanbod
Voor cliënten

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, koppels, gezinnen kunnen bij ons terecht. Rond sommige thema’s hebben we een groepsaanbod uitgewerkt.

U kan ons contacteren voor : Individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie, kindertherapie, bemiddeling bij echtscheiding, …

Voor bedrijven en organisaties

In de werkcontext is het van groot belang dat er aandacht is voor het welbevinden van iedere werknemer, voor ieder team en voor iedere organisatie.

Wij bieden zorg op maat voor het individu maar ook voor kleine of grotere teams, zoals bijvoorbeeld crisisinterventie bij schokkende gebeurtenissen.

Voor professionele hulpverleners

Wanneer je als hulpverlener werkt word je in je begeleidingen, in je therapie geconfronteerd met moeilijke en pijnlijke ervaringen of situaties van je cliënten.

In de Kiezel bieden we onder andere leertherapie en supervisie aan.

Maak kennis met de Kiezel

Ons team

We kiezen voor goed opgeleide therapeuten, die bereid zijn om zich voortdurend bij te scholen en die ook de nodige therapie hebben ondergaan in hun leerproces.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?

Via ons contactformulier kan je informatie over jezelf doorgeven samen met een eventuele hulpvraag. Eén van onze therapeuten zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.