Rechten van de cliënt

Het is goed om jouw rechten te weten en te kennen. Je hebt :

  • Recht op geheimhouding.
  • Vrije keuze van therapeut.
  • Recht op informatie en om je dossier in te zien.

Kan iemand mij verplichten om beroep te doen op De Kiezel? 

Neen, je begeleiding in De Kiezel is volledig vrijwillig. Ook als je op aanraden van een familielid, een collega of een leidinggevende contact genomen hebt met De Kiezel. Jij beslist uiteindelijk zelf of je al dan niet beroep doet op een psychotherapeut van De Kiezel. Dit betekent ook dat je het recht hebt om op elk moment je begeleiding stop te zetten.

Is de werking van De Kiezel vertrouwelijk?

Absoluut, De Kiezel verzekert je strikte vertrouwelijkheid. Je werkgever, je leidinggevende, je collega’s of gezinsleden worden door De Kiezel niet ingelicht over het feit dat je beroep op ons doet. Wat je huisarts betreft, kies je zelf of je toestemming geeft. Dit spreken we af tijdens het eerste gesprek.

Alle teamleden zijn daarenboven gebonden aan het beroepsgeheim. Je psychotherapeut deelt dus geen informatie over jou of over de gesprekken met derden, zonder jouw toestemming.

Als je psychotherapeut het aangewezen vindt om contact op te nemen met een derde, dan zal dit vooraf besproken worden. Je ondertekent ook een schriftelijke toelating.

De enige uitzondering op deze regel is, wanneer je een onmiddellijk gevaar betekent voor jezelf en/of je omgeving (risico op zelfdoding of gewelddadig gedrag, …). In dat geval zal de psychotherapeut, zonder je voorafgaandelijke toestemming, contact opnemen met de nodige instanties.

Wanneer de psychotherapeut input van collega’s nodig heeft, kan hij jouw situatie anoniem bespreken op de intervisie van De Kiezel.

Wat gebeurt er met informatie over mijn persoon?

Je persoonlijke gegevens worden elektronisch verwerkt op het Kiezelplatform. Alle informatie die betrekking heeft op jou als persoon, wordt daarbij rigoureus beschermd.

Je hebt ook het recht om op elk moment aan je psychotherapeut inzage te vragen in je persoonlijke informatie en dossier, en er eventuele wijzigingen en/of verbeteringen in te laten aanbrengen.