Werkwijze

Wij luisteren zorgvuldig naar wat iedere cliënt vertelt.
We nemen er de tijd voor.

Samen met de cliënt/koppel/gezin kijken we naar de omgeving.
We proberen losse fragmenten weer samen te leggen : relaties, kwetsuren, overtuigingen, opgegeven hoop, dromen, mislukkingen, angsten, driften, toekomstplannen, twijfels, …

We zoeken naar de betekenis van de onrust, ongenoegen en de pijn zonder halsoverkop oplossingen voor te stellen.

We vinden het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de situatie.
Onze zintuigen geven ons veel informatie over de verwarring waarin we soms verkeren.
Ze helpen ons om in het hier-en-nu vrijer te ademen en stilaan een plek te geven aan verwarring of moeilijke dingen.

We gaan dit doen via gesprekstherapie al of niet gecombineerd met non-verbale technieken (zoals duplo, visualisatie, beelden, dromen, opstellingen,tekeningen,spel,…)

De dialoog staat centraal.
Dialoog refereert niet enkel naar communicatie maar naar het meest fundamentele van elk “zijn” namelijk het relationele.

We focussen op de innerlijke dialoog, op de dialoog in de therapeutische relatie, op de dialoog als koppel, in het gezin, met de omgeving.

Een eerste intakegesprek is altijd een kennismakingsgesprek. Hierbij stel je jezelf, je familie en je omgeving voor. Je omschrijft de situatie die je als problematisch ervaart, alsook wat jouw hulpvraag is.

· De intakefase kan meerdere gesprekken in beslag nemen.

· Soms kunnen we opteren voor enkele adviesgesprekken.

· Soms kan een doorverwijzing noodzakelijk zijn (intern of extern)