Het team van De Kiezel
We kiezen voor goed opgeleide psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen en counselors, die bereid zijn om zich voortdurend bij te scholen en die ook de nodige therapie hebben ondergaan in hun leerproces.
AllGezinnenVolwassenenKoppelsJongerenKinderenLoopbaanbegeleiding
Systeemtherapeut, bemiddelaar

Patrick Aerts

IV-Therapeut

Leen Vanderhoydonks

Klinisch psycholoog

Inge Jans

Klinisch psycholoog Persoonsgericht psychotherapeut

Jeroen Dekker

Ineke
Klinisch psychologe en creatieve therapeut

Ineke Goossens

Klinisch psycholoog

Shari Flo

Klinisch psycholoog

Rob van Hooren

Systeemtherapeut

Aysel Kaplan

Klinisch psycholoog

Daisy Kaluzny

Gestalttherapeut

Thomas Verjans

I.V. Therapeut / Loopbaanbegeleiding

Annemie Claesen

Contextueel psychotherapeut

Sofie Domen

Klinisch orthopedagoog

Ann-Sophie Lemmens

Jan
Contextueel psychotherapeut

Jan Stuyck

Gestalt- en Contextuele psychotherapeut

Carola Coenjaerts

Orthopedagoge, gezinswetenschapper, rouw-verliescounselor, integratieve therapeute i.o.

Jessica Oostens

Bacheloor Psycholoog. Schematherapeut

Nadège Rossignon

IV-therapie / Somatic Experiencing intermediate / Kinder- en jongerenbegeleiding

Uschi Lichter

Systeemtherapeut, bemiddelaar

Patrick Aerts

Ik ben Patrick Aerts ( 1965°) en vader van drie kinderen.

Opleiding
– Orthopedagogie KHLIM
– Agogische bijscholing orthopedagogie, Gezinsbegeleiding en gezinsgericht werken.
– Pedagogische bekwaamheid (lerarenopleiding)
– 4 jarige opleiding systemische gezins- en relatietherapie aan het IPRR Mechelen
– Familiale bemiddeling KUL

– Vorming : Zelfmoordpreventie

Werkt met adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen, koppels en gezinnen.

Lid van de beroepsvereniging BVRGS

Erkend Familiaal bemiddelaar

Erkend psychotherapeut door de CM ziekenkas ivm terugbetaling voor psychotherapie.

Terugbetaling voor jongeren : CM, de Voorzorg en Liberale mutualiteiten

Gedeeltelijke terugbetaling voor volwassenen: CM

Ervaring
Groepsbegeleider – gezinsbegeleider van adolescenten en hun gezinnen binnen de Bijzondere Jeugdzorg.
Leerlingenbegeleider in het secundair onderwijs.
Leerkracht/supervisor in de HBO5 Orthopedagogie
Familiaal bemiddelaar

Specialisatie : psycho- emotionele problematiek (depressieve klachten, stemmingswisselingen, laag zelfbeeld en vertrouwen, burn-bore out gevoelens, hechtingsproblemen , sociaal vaardigheidsproblemen), relatieproblemen, opvoedingsproblematiek, gezinsproblemen, nieuw samengestelde gezinnen, schoolse problemen, familiale bemiddeling, …

Patrick werkt in de Kiezel op donderdagavond en vrijdagnamiddag.

Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Patrick)

IV-Therapeut

Leen Vanderhoydonks

Mijn naam is Leen, samen met jou wil ik graag op zoek gaan naar de volgende stap op je weg.

Als psychotherapeut bied ik begeleiding en therapie op de manier die bij jou past, ik put hiervoor uit verschillende therapeutische invalshoeken en methodes. Ben je een denker, blijf je zitten in je hoofd, stopt het piekeren niet? Voel je je niet goed in je vel, niet begrepen door je omgeving? Drukt de rugzak van je verleden te zwaar op je schouders? Word je overspoeld door emoties en gevoelens waar je geen blijf mee weet, of voel je helemaal niets? Heb je geen fut meer, kom je niet tot actie of is het net heel moeilijk om even stil te staan? Lijd je onder verlies, een moeilijke relatie/situatie of een negatief zelfbeeld?

Jouw hulpvraag bepaalt welke weg we inslaan, samen gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden en inzichten, een nieuw verhaal, zodat je weer verder kan.

We houden rekening met de tijd en ruimte die jij hiervoor nodig hebt.

We starten met een intakegesprek, waarin we elkaar beter leren kennen en ik meer zicht krijg op je klacht of probleem, je verwachting van de therapie en je doelstelling.

Na dit gesprek is het mogelijk een begeleidingstraject op te starten, waarin we effectief aan de slag gaan om het probleem op te lossen of toch tenminste draagbaar te maken. Het aantal sessies, de frequentie van de gesprekken zijn voor iedereen verschillend en bepalen we samen. Als ik denk dat de betrokkenheid van/ doorverwijzing naar een andere hulpverlener of een andere dienst aangewezen is zal dit eveneens besproken worden.

Ik rondde de 4- jarige therapieopleiding in de interactionele vormgeving af, verder vulde ik mijn basisdiploma maatschappelijk werk aan met verschillende kortdurende opleidingen om mensen verder te ondersteunen (familieopstellingen, werken rond archetypes, traumaverwerking, werken met duplo, …).

Ik blijf me verder verdiepen door bijscholing, vormingen… en volg ook regelmatig intervisies en supervisie.

Verder vind ik het steeds weer een voorrecht om het vertrouwen te krijgen en stil te mogen staan bij de levensthema’s van diegenen die mijn pad kruisen. Persoonlijke groei en verbinding, niet alleen met je omgeving maar ook met jezelf, zijn voor mij de rode draad in de therapie en eigen aan het leven zelf.

Leen werkt in de Kiezel op donderdag (namiddag en avond).

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Leen)

Klinisch psycholoog

Inge Jans

Mijn naam is Inge.

Ik ben in 2011 afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent.

Ik ben sinds 2022 werkzaam binnen De Kiezel. Mijn werk richt zich op volwassenen. In mijn benadering ligt de nadruk op het installeren van een veilige context, waarbinnen ik de tijd neem om jou te ontmoeten en jouw verhaal te beluisteren. Binnen de therapeutische relatie en binnen het samen spreken, proberen we te begrijpen hoe je in het leven staat, wat je hierin moeilijk vindt, en hoe jouw eventuele concrete klachten hierbinnen kaderen. Het therapeutisch proces kan ervoor zorgen dat de kijk op jezelf verruimt, dat er zich woorden vormen rond je ervaringen, en dat bepaalde terugkerende patronen in beweging komen.

Naast mijn engagement in De Kiezel, werk ik sinds 2012 ook in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem, en meer specifiek binnen de forensische zorg. Hier werk ik met mensen met een interneringsstatuut. Het gaat om mensen die na een ingrijpende gebeurtenis terug in balans proberen te komen binnen zichzelf en met hun naaste en maatschappelijke omgeving.

Wanneer je in De Kiezel bij mij komt, zullen we eerst kennismaken met elkaar. We gaan dan ook na of jouw verwachtingen overeenkomen met het kader dat ik kan bieden. In de samenwerking die hierop kan volgen, houden we steeds jouw vragen en doelen voor ogen. Samen gaan we op zoek.

Wees welkom.

Inge werkt in de Kiezel op maandag voormiddag en namiddag.

Contact: info@de-kiezel.be (t.a.v. Inge)

Klinisch psycholoog Persoonsgericht psychotherapeut

Jeroen Dekker

Jeroen Dekker (°1988).

Erkenningsnummer: 881110551
CM registratienummer: 09889842

Visumnummer: 263826

Lidmaatschap: BFP, VVKP, Psychologenkring Herkenrode en VVCEPC

Specialisatie

Emotionele problemen, levensfaseproblemen, persoonlijkheidsproblemen, traumatische ervaringen, minderwaardigheidsgevoelens, depressieve klachten, rouwverwerking, persoonlijke levensvragen en keuzes, zingeving- en verwerkingsproblemen.

Sinds 2013 ben ik bij De Kiezel actief als klinisch psycholoog, persoonsgericht, experiëntieel en existentieel psychotherapeut. Ik richt me voornamelijk op individuele psychotherapie en counseling van jongvolwassenen en volwassenen.

Naast de groepspraktijk maak ik deel uit van het Mobiel team ZOLim. Dit team werkt volgens de herstelvisie en biedt ondersteuning aan huis voor mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid.

In mijn therapeutisch houding werk ik persoonsgericht en combineer ik het ervaringsgerichte (experiëntiële) en de aandacht voor existentiële thema’s met het gebruik van QIT online (cliënt participatie en feedback) als therapeutische methodiek.

Over de jaren deed ik uiteenlopende werkervaringen op binnen: het CGG VBO-Leuven, het Broadway Youth Resource Centre (Vancouver, CA) en het MC St-Jozef te Munsterbilzen.

Naast psychotherapie investeer ik mijn passie en energie in mijn gezin, het buitenleven en mijn voorliefde voor muziek en gezelschapspellen.

Gesprekken enkel mogelijk op dinsdagavond en vrijdagvoormiddag.

Jeroen werkt in de Kiezel op dinsdagavond en vrijdagvoormiddag.

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Jeroen)

Klinisch psychologe en creatieve therapeut

Ineke Goossens

Hoi, ik ben Ineke (°1999), klinisch psychologe voor kinderen en jongeren.
In mijn werk als psychologe leg ik graag de focus op de sterktes van kinderen met een neurodivergent brein (ASS, ADHD, hoogsensitiviteit…). Daarnaast kan je bij mij terecht rond verschillende andere situaties waar je tegenaan loopt (emoties, laag zelfbeeld, relaties, identiteit, assertiviteit, agressie, conflicten, communicatie, perfectionisme, onrust, piekeren, stress, zelfzorg…).  Mijn aanpak in sessies is steeds praktijkgericht waarbij ik het belangrijk vind, naast luisteren en erkenning geven, om samen met jou (en je omgeving) op zoek te gaan naar tools hoe je met bepaalde situaties kan omgaan. Mijn focus ligt op het ondersteunen bij moeilijkheden én het bekrachtigen en leren inzetten van je sterktes. Ik werk daarnaast graag met creatieve media (tekeningen, muziek, natuur, beweging…) waarbij we op zoek kunnen gaan naar jouw eigen krachten en mogelijkheden om je verder te laten openbloeien.

Ervaring:
Ik heb ervaring in zowel de klinische psychologie als de schoolpsychologie waarbij ik reeds vooral aan de slag ging met kinderen met een neurodivergent brein. Mijn twee stage-ervaringen (in een praktijk en op school) met deze kinderen en mijn eigen intrinsieke interesse vanuit persoonlijke ervaring heeft mijn passie hiervoor enkel vergroot. Daarnaast behandelde ik reeds zelfstandig een waaier aan andere problematieken (depressie, kindermishandeling, pesterijen, agressieproblemen…).
Naast mijn halftijds werk als psychologe ben ik de rest van de tijd met muziek bezig, van zelf instrumenten spelen tot muziek maken in mijn eigen musicalvereniging. Ik combineer graag deze twee passies door middel van het gebruik van muziek en andere creatieve media in therapiesessies om zo het kind en diens omgeving verder te laten ontwikkelen.

Opleiding:
Master in de klinische psychologie voor kinderen en jongeren (KULeuven, 2017-2023)
Creatieve therapie in opleiding (2023-heden)

Ineke werkt in de Kiezel op dinsdagvoormiddag, woensdagvoormiddag, woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag.

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Nadège)

Klinisch psycholoog

Shari Flo

Ik ben Shari Flo, (°1989), mama van 3 jonge kinderen.

Iedereen kan in zijn/haar leven hindernissen tegenkomen of periodes doormaken waarin het niet zo goed loopt. Wanneer je voelt dat deze moeilijkheden je dagelijks leven belemmeren, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken. Graag help ik jou via gesprekstherapie om datgene wat moeilijk loopt samen met jou te ontrafelen en te bekijken wat jou kan helpen.

Naast mijn job bij De Kiezel, ben ik ook werkzaam in 3 woonzorgcentra als psycholoog voor de residenten, maar ook ter ondersteuning van het zorgteam.

Zodoende heb ik ervaring met thema’s als rouw (in elke betekenis van het woord: verlies van zelfstandigheid, verlies van vaardigheden, overlijden partner, levend verlies, …), gedragsproblemen bij personen met dementie, depressie, problemen in de interactie met anderen, …

Door mijn bijkomende opleiding ontwikkel ik meer expertise in koppeltherapie en gezinstherapie. Ik werk met volwassenen/ouderen en hun context (bv partner, kinderen).

Opleiding

Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog in 2014 en volg de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut.

Ervaring

Mobiele teams (acute zorg en herstelteam), PAAZ, psychogeriatrie, woonzorgcentra

Shari werkt in de Kiezel op maandagavond en woensdagnamiddag.

Contact

info@de-kiezel.be (t.a.v. Shari)

Klinisch psycholoog

Rob van Hooren

Mijn naam is Rob van Hooren (1975). Ik ben opgeleid tot psycholoog en gepromoveerd in de gezondheidsethiek.

Ik werk met kinderen, adolescenten en volwassenen. Jarenlang heb ik ervaring opgedaan in de revalidatie en in de huisartsenzorg. Ik ben gespecialiseerd in psycho-emotionele problemen, waaronder depressieve klachten, angstklachten, laag zelfbeeld en burn out problemen. Ook relatie- en gezinsproblemen behoren tot mijn hoofdkader. Ook voor vragen rondom levensfase problemen en rouwverwerking kunt u bij mij terecht. Verder heb ik in de huisartsenzorg specifiek ervaring opgebouwd rondom gender dysforie.

Je zult merken dat ik erg sociaal, makkelijk toegankelijk en empathisch ben. Analytisch, resultaatgericht en praktisch zijn verdere trekken die mijn karakter schetsen.

Rob werkt in de Kiezel op maandag (voormiddag, namiddag), dinsdag (voormiddag, namiddag, avond), donderdag (voormiddag en namiddag) en vrijdag (voormiddag).

Contact: info@de-kiezel.be (t.a.v. Rob)

Systeemtherapeut

Aysel Kaplan

Ik ben Aysel, geboren op 06/06/1976, ik ben Erkend therapeute door de CM ziekenkas, Partena (ivm terugbetaling voor psychotherapie bij minderjarigen) en de Voorzorg. 

Ervaring

Als psychotherapeute van opleiding vanuit systemische invalshoek, spijker ik mijn theoretische achtergrond vaak bij door vormingen / opleidingen te volgen en ik lees heel graag binnen het vak domein rond relatie-, individuele- en gezinstherapie. Daarbij heb ik relevante beroepservaring sinds 2000 en de nodige eigen levenservaring.

Mijn aanpak is pragmatisch en nuchter. In de therapie wordt gewerkt met inzicht in je eigen manier van denken, jouw gevoelens en gedrag. Ik ga met jou op zoek naar jouw doelen en ga met je na in hoeverre bepaalde patronen jou tegenwerken. We zoeken samen hoe dit allemaal positief kan bijgestuurd worden. Dit verworven inzicht helpt je keuzes te maken en de dingen anders aan te pakken.

Naast de privépraktijk ben ik ook werkzaam als therapeute bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in de ambulante setting te Hasselt. Daarbij bied ik ook lezingen aan over multiculturele problematieken. Voor adolescenten en volwassenen bied ik individuele-, koppel- of gezinstherapie aan onder meer omtrent volgende thema’s:

 • Relationele problemen
 • Gezinsproblemen: problemen m.b.t. opvoeding, echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, …
 • Partnerrelatieproblemen
 • Traumaverwerking/slachtofferschap
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Omgaan met lichamelijke problemen/ziekte
 • Emotionele problemen: zelfbeeld, (angsten, piekeren, stress, futloosheid, gevoelens van onzekerheid, somberheid…
 • Identiteit- en levensvragen
 • Burn-out
 • Gedragsproblemen
 • Problemen op het werk (collega’s, nieuwe job, …)
 • Impulscontrole
 • Helpen omgaan met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, …)
 • Leer- en studiebegeleiding (aanleren van vaardigheden, aanleren van studiehouding, faalangsttraining, …)
 • Multiculturele problematieken (gemengde huwelijken, opvoeden / groeien in verschillende culturen, …)

Specialisatie

Emotionele problemen: depressieve gevoelens, lusteloosheid, laag zelfbeeld, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, rouwverwerking, identiteitsproblemen, zingeving, faalangst…

Relatieproblemen: werken rond partnergeweld, gemengde relaties, gezinsmoeilijkheden, gezinsproblemen, verwerkingsproblemen,…

Problemen binnen je loopbaan: omgaan met stress, burn-out gevoelens, spanningsklachten, pesten op het werk, perfectionisme,…

Interculturele problematieken

Opleiding

– Bachelor Maatschappelijk Werkster – Hogeschool Limburg Hasselt
– 4 jarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie te Kern Sint-Niklaas
– Pedagogische bekwaamheid (lerarenopleiding) te Hasselt

Vorming/Bijscholing

– Vorming : Zelfmoordpreventie
– Faalangsttraining
– Training : Oplossingsgerichte hulpverlening
– Werken met cliënten met negatief zelfbeeld
– Omgaan met perfectionisme
– Systemische interventies in conflictueuze gezinsrelaties
– Cursus agressie : verbindend communiceren
– Cursus oplossingsgerichte therapie
– Vorming Gehechtheid

Aysel werkt in de Kiezel op dinsdagavond, woensdagavond, donderdag (namiddag en avond) en zaterdagvoormiddag.

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Aysel)

Klinisch psycholoog

Daisy Kaluzny

Ik ben Daisy Kaluzny, klinisch psycholoog voor volwassenen. Ik ben in 2015 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel.

Binnen onze gesprekken vind ik de therapeutische relatie belangrijk, waarbij ik vooral belang hecht aan vertrouwen en veiligheid. Ik hou rekening met jouw tempo, we nemen de tijd om een vertrouwensband op te bouwen en een ruimte te creëren waarin je je gezien en gehoord voelt. We gaan samen op zoek naar waar je precies tegen aanloopt en waar je aan wilt werken.

Zit je niet goed in je vel? Heb je het gevoel dat je vastzit of niet gelukkig bent? Dan kunnen we bijvoorbeeld zoeken naar wat je belangrijk vindt in het leven, waar je waarde aan hecht of hoe je een leven kan uitbouwen dat hier dichter bij aansluit. Ik hou rekening met waar jouw behoeften liggen.

Naast mijn uren in de praktijk ben ik ook werkzaam in Medisch Centrum St-Jozef waar ik werk met mensen met angst- en/of depressieve klachten eventueel in combinatie met een persoonlijkheidsproblematiek. Voordien heb ik ervaring opgedaan in de verslavingszorg en forensische zorg.

Wie kan er bij mij terecht? Personen met emotionele moeilijkheden (angstklachten, depressieve klachten,…), stress-, vermoeidheids- of burn-out klachten, maar ook personen met een vraag naar persoonlijke groei of zelfontplooiing.

Visumnummer: 264649
Erkenningsnummer psychologencommissie: 922123652

Daisy werkt in de Kiezel op vrijdagvoormiddag

Contact: info@de-kiezel.be (t.a.v. Daisy)

Gestalttherapeut

Thomas Verjans

WIE BEN IK?

Ik ben Thomas Verjans, geboren op 27/06/1984.

Lidmaatschap: NVAGT

Opleiding

 • Master in de sociaal-culturele en arbeidspedagogiek (K.U. Leuven)
 • Vierjarige opleiding gestaltpsychotherapie (IVC Kortrijk)

Vorming/bijscholing

 • De waarde van weerstand (IVC Kortrijk)
 • Workshops lichaamswerk (zowel deelname als begeleiding)
 • Omgaan met agressie (vzw Impuls)
 • Schaamte als ontwikkelingskans (Rapunzel Diest)
 • Workshop Voice Dialogue
 • Bijscholing gerelateerd aan afhankelijkheidsproblematiek:
 • Afhankelijkheid vanuit systeemtherapeutisch perspectief
 • Dubbeldiagnose
 • Persoonlijkheidspathologie

Ervaring

Sinds 2012 ben ik werkzaam in vzw De Spiegel te Kessel-Lo – Leuven, een hulpverleningsorganisatie voor mensen met een afhankelijkheidsproblematiek. In deze organisatie werkte ik in verschillende posities in de verschillende afdelingen. Vandaag oefen ik een klinisch-therapeutische functie uit in de therapeutische gemeenschap en daarnaast begeleid ik mensen op ambulante basis.

Doorheen mijn job in de verslavingszorg deed ik ervaring op met een veelheid aan situaties die zich in en tussen mensen voordoen. Hierbij valt te denken aan angsten, depressieve symptomen, persoonlijkheidsproblematiek, OCD, eetstoornissen, automutilatie, conflictsituaties, trauma, misbruik, agressie- en impulsbeheersing, codependente/symbiotische relatievorming, slachtoffer- en daderschap, …

Thomas werkt in de Kiezel op maandagavond.

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Thomas)

I.V. Therapeut / Loopbaanbegeleiding

Annemie Claesen

Opleiding & ervaring
In mijn basisopleiding als maatschappelijk werker werd ‘levenslang leren’ ingelepeld. Ik vulde aan met deze bijkomende opleidingen: 

 • Postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving, integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis”- Educatieve Academie Antwerpen – doorgaans beter gekend als I.V.-therapeut. 
 • Voice Dialogue Facilitator  – Voice Dialogue Instituut – Tienen
 • Narratieve therapie –  Johan Van de Putte – Gent
 • Mindfulness Based Cognitieve Training – Instituut voor Aandacht & Mindfulness – Gent
 • Systeemtheoretisch denken – Annie Mattheeuws – Interaktie Akademie – Antwerpen

Mijn aanpak is persoonsgericht. Vertrekkend vanuit positieve waardering van wat in wezen aanwezig is om van daaruit in het groeiproces te begeleiden en maatwerk af te leveren. Gespecialiseerd in veerkracht, burn-out preventie, zelfbeeld, zelfmoordpreventie, fysiek en seksueel misbruik en lichaamswerk.

Loopbaanbegeleiding via relevante methodieken op uw maat met als doelen :

 • nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen
 • ontdekken, ontwikkelen en versterken van loopbaancompetenties

Ervaring
Met meer dan 20 jaar ervaring in begeleiden en ondersteunen van veranderings-processen binnen diensten en organisaties kreeg ik inzichten in de dynamieken die binnen organisaties en individuen spelen.
In mijn loopbaan van ruim 30 jaar – zowel in privé als in overheid – heb ik vaak mogen, ook ooit moeten, stilstaan bij wat werken allemaal mag en kan betekenen. Vanuit ervaring weet ik hoe het voelt om je eigen sterkte in jezelf terug te vinden en weer je weg te vinden. 


Opleiding 

 • Certified coach i.o. & – International Coaching Federation 
 • Loopbaanbegeleiding – Generation Balance 

Annemie werkt in de Kiezel op maandagnamiddag en dinsdag (namiddag en avond)
Contact

Voor kennismakingsgesprek en afspraak mail info@de-kiezel.be (tav Annemie)

Contextueel psychotherapeut

Sofie Domen

WIE BEN IK

Ik ben Sofie Domen, °1978, mama van 2 kindjes.

Ik werk met: adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen, koppels en gezinnen.

Specialisatie: emotionele problemen, laag zelfbeeld, gevoelens van onzekerheid, identiteitsproblemen, (faal)angst, doorgedreven piekeren, stress, perfectionisme, conflicten met jezelf en met je omgeving, zingeving en levensvragen, relatie- en gezinsproblemen (spanningen, moeilijke situaties, opvoedingsproblemen, nieuw-samengestelde gezinnen), ondersteuning bij ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, …), hooggevoeligheid (HSP).

Opleiding

– Psychotherapeut – vierjarige opleiding Contextuele Therapie bij Leren Over Leven Antwerpen
– Maatschappelijk werk – Sociale School Heverlee

Vorming/Bijscholing

– EFT Externship, Couple Therapy, EFT Belgium
– Hoogsensitiviteit, Elaine Aron
– Psychotherapeutische behandeling voor opzettelijk zelfverwondend gedrag bij jongeren, Imke Baetens en Peter Rober
– Awakening your lightbody, Lieve Talloen
– Self Exciting reeks voor Lightbody-gegradueerden, Lieve Talloen
– Opvoedingsondersteuning (handelingsgericht werken met gezinnen), SSH
– AD(H)D, Zitstil
– Autisme LSA, vzw Kids en Vlaamse Vereniging Autisme
– Faalangst, Leefsleutels
– (Cyber-)Pesten (No Blame)
– Leerproblemen, vzw Sprankel
– Communicatie bij individuele begeleiding (NLP), SSH
– Zelfdodingspreventie, Provincie Limburg
– Omgaan met agressie, vzw Impuls
– …

Lid van de beroepsvereniging BVGRS

Erkend psychotherapeut door CM, Partena, de Voorzorg, Liberale Mutualiteit (i.v.m. terugbetaling psychotherapie voor jongeren)

Ervaring
Sinds 2013 ben ik werkzaam reeds in De Kiezel.

Naast mijn werk als psychotherapeut, werkte ik geruime tijd als zorgcoach in een school. In 2018 maakte ik een overstap naar het VCLB. Mijn werkzaamheden hier houden o.a. in: psychosociale begeleiding, gesprekken met ouders en leerkrachten, een draaischijffunctie (netwerkpartners) en begeleiding op vlak van onderwijsloopbaan.

Sofie werkt in de Kiezel op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, vrijdagavond en zaterdagvoormiddag.

Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Sofie)

Klinisch orthopedagoog

Ann-Sophie Lemmens

Mijn naam is Ann-Sophie (°1992) en ik werk bij De Kiezel als Klinisch Orthopedagoog, mede coördinator en Relatie- en gezinstherapeut i.o.

Een begeleiding start voor mij vanuit een vertrouwensband die ruimte creëert om jezelf te kunnen zijn. Samen met jou ga ik op zoek naar wat jou het meest aanspreekt, afgestemd op jouw leven en jouw wensen. We starten met een intakegesprek, waarin we elkaar beter leren kennen en ik meer zicht krijg op je klacht of probleem, je verwachting van therapie en je doelstelling. Als systeemtherapeut (i.o.) kijk ik niet enkel naar het individueel functioneren, maar kies ik voor een contextuele blik: het gedrag van een individu als feedback zien op het gedrag gesteld in en van een context. Bij kinderen en jongeren nodig ik dan ook steeds het hele gezin uit ter kennismaking om samen te kijken op welke manier we verder aan de slag gaan.

Relevante ervaring

Van 2018 tot 2022 werkzaam in Resonans, team Bamboe: thuisbegeleiding aan kinderen en gezinnen met GES (gedrags- en emotionele moeilijkheden).

Sinds 2020 ben ik werkzaam in De Kiezel als Klinisch Orthopedagoog en Relatie- en gezinstherapeut i.o.

Afnames Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO).

Opleiding

 • Master Klinische Orthopedagogiek KU Leuven;
 • Pedagogische Bekwaamheid (lerarenopleiding) KU Leuven;
 • vierjarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie vzw Rapunzel VUB;
 • ik blijf me verder verdiepen door bijscholing, vormingen… en volg ook regelmatig intervisies en supervisie.

Doelgroep

 • individuele therapie kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen;
 • koppeltherapie;
 • gezinstherapie.

Thema’s

 • hechtingsproblemen;
 • emotionele problemen (angst, stress, onzekerheid, piekeren, depressie, rouw, suïcidaliteit…);
 • gedragsproblemen;
 • somatische problemen;
 • relatieproblemen;
 • opvoedingsvragen;
 • gezinsproblemen;
 • identiteits- en levensvragen.

Terugbetaling mutualiteit CM, de Voorzorg, Partena, Liberale Mutualiteit

Lid van de Belgische Vereniging Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)

Ann-Sophie werkt in de Kiezel op maandag (voormiddag, namiddag, avond), dinsdag (voormiddag, namiddag, avond) en woensdag (namiddag en avond).

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Ann-Sophie)

Contextueel psychotherapeut

Jan Stuyck

Ik ben Jan Stuyck (1979°) gehuwd en vader van twee kinderen.

Opleiding

 • Orthopedagogie, KHLIM Hasselt.
 • Vierjarige opleiding contextuele therapie, Antwerpen.
 • Tweejarige opleiding drughulpverlening, VAD Brussel.

Ervaring

 • Sinds 2008 ben ik werkzaam als gezins-, en contextbegeleider in Katarsis, een residentieel centrum voor verslaafdenzorg.
 • Daarnaast werk ik als docent voor de UCLL binnen de graduaatsopleiding  orthopedagogische begeleiding.
 • Tussen 2002 en 2008 werkte ik binnen de bijzondere jeugdzorg en het vertrouwenscentrum kindermishandeling.
 • Gastspreker VAD Brussel binnen het open opleidingsaanbod.

Specialisatie

Werkt met jongvolwassenen, volwassenen, koppels en gezinnen. Ik kijk samen met mensen hoe (familiale) problemen en moeilijkheden aangepakt  kunnen worden.

Affiniteit met het werken met ASS en ADHD. Omgaan met agressie, dader- en slachtofferschap. Werken aan het verbeteren van sociale vaardigheden gericht op een betere afstemming op jezelf en je omgeving. Zorgen omtrent afhankelijkheid en de impact op anderen.

 • Jan werkt in de Kiezel op maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag of avond.
 • Contact
  Email : info@de-kiezel.be (tav Jan)
Gestalt- en Contextuele psychotherapeut

Carola Coenjaerts

Ik ben Carola Coenjaerts, geboren op 4 maart 1963, alleenstaande moeder van 2 volwassen kinderen. 

Mijn basisopleiding is Graduaat Orthopedagogie. Ik volgde dit aan het VSPW te Hasselt. Daarna ben ik psychotherapeutische opleidingen gaan doen.
– 4 jarige opleiding Gestalttherapie – IVC – Kortrijk
– 4 jarige opleiding Contextuele therapeut -Leren Overleven – Antwerpen

Regelmatig volg ik bijscholingen
– Jaaropleiding Hulpverlening bij seksueel misbruik – Kern – St Niklaas
– Jaaropleiding tot leertherapeut – Leren Overleven – Utrecht
– Specialisatie Groepstherapie – Focus on Emotion – Leuven
– Jaaropleiding Trauma informed Practice – Konnektit 
– EMDR mod 1 bij – Integrativa
– Module 1-8 Psychotrauma – BIPE – Kortenberg
– Introductie Somatic Experiencing -Stichting voor lichaamsgerichte traumatherapie – Nederland
– Seksuologie -Sensoa – Gent
– Groepsdynamica – De Onderstroom -Vosselaar
– Een taal erbij (werken met duplo poppetjes) – Leren Overleven – Antwerpen
– Psychodrama – Centrum voor psychodrama en psychotherapie – Pittem
– Stabilisatie bij Complex PTSS met Joany Spierings Traumazorg Limburg
– Beheer van schokervaringen in bedrijfsmiddens en organisaties door Fabienne Vermunicht Care4more
– De taal van de traan. Maurice Walgraeve Hogeschool Gent
– Werken met een lichaam dat pijn doet. UHasselt
– Mod 1 TRE Tension Releasing Exercises Bij Dialoog plus
– Geweldloze communicatie – Bla Bla

Sinds 2003 werk ik als psychotherapeut in bijberoep. 4 jaar op het CGSO/CAW en in 2007 startte de Groepspraktijk De Kiezel.
Mijn andere job is pedagogisch verantwoordelijke op De Wroeter. Een activiteitenboerderij voor kansarmen. 35 jaar geleden lag ik mee aan de basis van dit unieke project (www.dewroeter.be).
De combinatie De Wroeter en Psychotherapie past helemaal bij mij. Ik ben er van overtuigd dat mensen gezien willen worden in hun eigenheid en kwaliteiten willen inzetten voor anderen en daar de erkenning voor verdienen. Het maakt het leven voller en lichter.

In de individuele therapie gaan we samen een klimaat creëren waarin het voor jou mogelijk is om stil te staan bij je diepere zelf, bij je noden en verlangens. We kijken wat aan de basis ligt van de onrust die je ervaart of het ongenoegen dat je in contact met je omgeving tegenkomt. Verleden en toekomst komen samen in het hier en nu. Het vraagt een inspanning van jezelf, het is niet altijd een makkelijke weg omdat er confrontatie is met pijn en kwetsbaarheden. We kijken hoe we meer beweging kunnen krijgen in jou mogelijkheden en beogen een groei waar je rijker van kan worden.

Als psychotherapeut hecht ik veel belang aan de therapeutische relatie. Onderzoek toont aan dat dit vaak het meest effectief is in de psychotherapie naast een goed opgeleide psychotherapeut.
Ik heb niet één aanpak omdat mensen heel erg verschillend zijn en niet iedereen hetzelfde nodig heeft. In mijn psychotherapeut zijn herken je mijn persoonlijke waarde. Ik vind transparantie, echtheid en oprechte betrokkenheid belangrijk. Met de nodige zorg en respect ga ik confrontaties niet uit de weg. Ik ga regelmatig evalueren en wanneer ik niet kan bieden wat je nodig hebt, ga ik met je opzoek waar je wel terecht kan.

Naast de individuele therapie begeleid ik groepen.

Ik plan jaarlijks een groepstherapie: De groep is de wereld in het klein. Door de interacties krijg en geef je feedback. Je komt sneller op je blinde vlekken. Je kan oefenen in een begeleide omgeving om oude patronen te verlaten. Je ontwikkelt de moed om waarachtig te zijn.

Ik begeleid teams: Een fijne werkomgeving geeft positieve energie en draagt bij tot het welzijn.

In mijn teambegeleidingen creëren we een klimaat waarin we eerlijk spreken en werken we naar verbinding en autonomie.

Lid van de beroepsvereniging BVGRS, NVAGT, EAGT, VBEGP
Erkend psychotherapeut door de CM, Partena en de Voorzorg (ivm terugbetaling voor psychotherapie bij minderjarigen)

Freelance psychotherapeut bij Pulso (welzijn op het werk)
Verbonden met Regionale CentraTraumazorg Limburg

Carola werkt in de Kiezel op vrijdag (voormiddag, namiddag, avond) en zaterdag (voormiddag, namiddag)

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Carola)

Orthopedagoge, gezinswetenschapper, rouw-verliescounselor, integratieve therapeute i.o.

Jessica Oostens

Ik ben Jessica ( °1984), eveneens een mama van een dochtertje die samen met haar gezin woont in
Zolder.
Reeds 15 jaar heb ik gewerkt binnen een voorziening die gespecialiseerd is de observatie
behandeling gedrags -en emotionele problemen bij kinderen/jongeren én binnen hun context.
Recent werk ik als pleegzorgwerker binnen Pleegzorg Limburg. Deze rugzak van ervaringen benut ik
als coach binnen De Kiezel door middel van het uitbouwen van individuele trajecten. Mijn focus
bestaat er in om meer verbinding tussen ouder en kind te bekomen. Samen gaan we op zoek naar
wat het gedrag van uw kind betekent. Hoe kunnen we dit vertalen naar de onderliggende noden en
behoeften van je kind? Wat betekent dit voor u als ouder en gezin? Hoe kunnen we dit integreren in
ons zijn waardoor er terug meer een balans komt binnen jullie gezin. Hoe creëren we kansen om te
groeien en ontwikkelen? Meerdere werkvormen zijn mogelijk, individueel met het kind, met jullie als
gezin,…
Daarenboven heb ik mij verder gespecialiseerd in rouw en verliescounseling daar ik aan de lijve heb
mogen ervaren hoe weinig begrip en ruimte mensen krijgen om echt stil te staan bij hun verlies en
alle emoties die hierbij gepaard zijn. Elke vorm van verlies, in het verre verleden, in het hier en nu,
heeft recht op bestaan.
Graag ontmoet ik je, om samen op avontuur te gaan, om al je vragen, onzekerheden, twijfels een
veilige plek te bieden. Dit met de nodige respect en ruimte voor ieders eigenheid, tempo maar vooral
met een open vizier en de nodige warmte en zorg voor jou kind én als ouder.

Contact
info@de-kiezel.be (t.a.v. Jessica Oostens)

Bacheloor Psycholoog. Schematherapeut

Nadège Rossignon

Ik ben Nadège Rossignon (1983) en werk als schematherapeut en systemische counselor i.o bij de kiezel.

Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Voel jij je direct afgewezen en verdrietig als een vriend of vriendin een afspraak afzegt? Zorgt een klein puntje van kritiek op je werk er al voor dat jij je mislukt, onzeker of boos voelt? Of durf jij nooit een intieme relatie aan te gaan omdat jij bang bent verlaten of gekwetst te worden? Het zijn voorbeelden van hardnekkige gedragspatronen en vervelende gevoelens die jouw leven keer op keer flink in de war schoppen.

Opleiding

 • Afgestudeerd in de toegepaste Psychologie optie klinische Psychologie in 2004
 • Postgraduaat in de forensische Psychologie in 2006
 • Postgraduaat in de seksuologische hulpverlening in 2018
 • Single coaching in 2019
 • Systeemgericht werken met individuen, koppels en gezinnen i. o
 • Schematherapie i.o.

Vorming

 • Zelfmoordpreventie
 • 3- daagse training  Motivationele gespreksvoering
 • 5-daagse training: Good Lives Model als behandel model voor plegers van seksuele delicten
 • Risk Need Responibilty model

Naast de groepspraktijk maak ik deel uit van het mobiel crisisteam regio Hageland. Het mobiel crisisteam biedt crisishulp aan kinderen/ jongeren en hun context bij acute psychische kwetsbaarheid. 

Door mijn ervaring bij I.T.E.R. en Stop It Now kunnen cliënten zich aanmelden met een forensische problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan op vrijwillige of juridische basis.

Ik werk met jongvolwassenen, volwassenen, koppels, gezinnen rond verschillende thema’s:
-emotionele verwaarlozing-afwijzing
-eenzaamheid
-geen grenzen kunnen aangeven 
-laag zelfbeeld
-hechtingsproblemen
-minderwaardigheidsgevoelens
-faalangst
-verlatingsangst
-zelfopoffering
-rolpatronen in gezinnen

Ik ben lid van de VVS ( Vlaamse vereniging voor Seksuologie) en lid van de beroepsvereniging voor psychologisch consulenten (BPC).

Nadège werkt in de Kiezel op woensdag (namiddag en avond) en vrijdagavond.

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Nadège)

IV-therapie / Somatic Experiencing intermediate / Kinder- en jongerenbegeleiding

Uschi Lichter

Wie ben ik?

Ik ben Uschi, mama van een hypergevoelige dochter en een zoon met een licht mentale en fysieke beperking. Zij hebben mij immens veel geleerd. Door hen ben ik geworden wie ik op dit moment ben. Want net als iedereen blijf ik veranderen, dat doe je namelijk je leven lang.

Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk in Alken, het Spinnewip, waar ik enerzijds mensen (groot en klein) individueel begeleid en ook groepstrainingen geef. In verbinding veerkracht en zelfvertrouwen opbouwen, daar draait het om.
Verder ben ik auteur van een boek over verbindend opvoeden.

Ik wil zowel kinderen, jongvolwassenen en volwassenen bewust maken van de niet altijd zichtbare, maar wel steeds aanwezige innerlijke kracht. Deze kracht zit er namelijk al van toen je klein was. Soms zit ze nog diep verborgen. Soms is ze wel zichtbaar, maar durf je er nog geen gebruik van te maken of vind je de toegang nog niet. Ik geloof dat iedereen alle wijsheid in zichzelf kan vinden.

Ik wil graag mee op pad. Jij bepaalt zelf hoelang en waar naartoe. Misschien komen we een obstakel tegen of moet ik je even een duwtje geven. We zien wel. Ik wil je laten weten dat ik er dan ben. Om je op te vangen en bij te staan!

Opleidingen:

Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving: 2019 – 2023 (Educatieve Academie Antwerpen)
Somatic Experiencing Practitioner: 2021 – 2023 (Somatic Experiencing Belgium, De Ondersteuning)
Trauma Reserach Foundation’s Certificate Program in Traumatic Stress Studies: 2021 (Trauma Research Foundation)
Traumaverwerking: 2018 – 2019 (Educatieve Academie Antwerpen)
Kindertherapie: 2016 – 2017 (Educatieve Academie Antwerpen)
Postgraduaat Talentontwikkeling/-management: 2013 – 2015 (UCLL Hasselt)

Uschi werkt in de Kiezel op vrijdag (namiddag en avond) en zaterdag (voormiddag en namiddag)

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Uschi)