Het team van De Kiezel
We kiezen voor goed opgeleide psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen en counselors, die bereid zijn om zich voortdurend bij te scholen en die ook de nodige therapie hebben ondergaan in hun leerproces.

Klinisch psychologen, psychotherapeuten, pedagogen

AllGezinnenVolwassenenKoppelsJongerenKinderen
Systeemtherapeut, bemiddelaar

Patrick Aerts

Klinisch psycholoog

Jessica Thys

Klinisch psycholoog

Goele Jansen

IV-Therapeut

Leen Vanderhoydonks

Klinisch psycholoog

Jolien Prenen

Klinisch psycholoog Persoonsgericht psychotherapeut

Jeroen Dekker

IV-therapeut

Magali Colemont

Klinisch psycholoog

Lucinda Serwy

Systeemtherapeut

Aysel Kaplan

Gestalttherapeut

Thomas Verjans

Gestallttherapeut

Josine Bollen

I.V. Therapeut / Loopbaanbegeleiding

Annemie Claesen

Contextueel psychotherapeut

Sofie Domen

Psycholoog loopbaanbegeleider

Sabrina Santillo

Klinisch orthopedagoog

Ann-Sophie Lemmens

Klinisch psycholoog

Cedric Vanaken

Gestalt- en Contextuele psychotherapeut

Carola Coenjaerts

Systeemtherapeut, bemiddelaar

Patrick Aerts

Ik ben Patrick Aerts ( 1965°) en vader van drie kinderen.

Opleiding
– Orthopedagogie KHLIM
– Agogische bijscholing orthopedagogie, Gezinsbegeleiding en gezinsgericht werken.
– Pedagogische bekwaamheid (lerarenopleiding)
– 4 jarige opleiding systemische gezins- en relatietherapie aan het IPRR Mechelen
– Familiale bemiddeling KUL

– Vorming : Zelfmoordpreventie

Werkt met adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen, koppels en gezinnen.

Lid van de beroepsvereniging BVRGS

Erkend Familiaal bemiddelaar

Erkend psychotherapeut door de CM ziekenkas ivm terugbetaling voor psychotherapie.

Terugbetaling voor jongeren : CM, de Voorzorg en Liberale mutualiteiten

Gedeeltelijke terugbetaling voor volwassenen: CM

Ervaring
Groepsbegeleider – gezinsbegeleider van adolescenten en hun gezinnen binnen de Bijzondere Jeugdzorg.
Leerlingenbegeleider in het secundair onderwijs.
Leerkracht/supervisor in de HBO5 Orthopedagogie
Familiaal bemiddelaar

Specialisatie : psycho- emotionele problematiek (depressieve klachten, stemmingswisselingen, laag zelfbeeld en vertrouwen, burn-bore out gevoelens, hechtingsproblemen , sociaal vaardigheidsproblemen), relatieproblemen, opvoedingsproblematiek, gezinsproblemen, nieuw samengestelde gezinnen, schoolse problemen, familiale bemiddeling, …

Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Patrick)

Klinisch psycholoog

Jessica Thys

Ik ben Jessica Thys (1980°) en werk als klinisch psycholoog bij De Kiezel.

Als ik mezelf in drie woorden moet omschrijven dan kies ik voor : open en eerlijk, down-to-earth en eindeloos nieuwsgierig. Persoonlijke verhalen boeien mij. Elk mens is voor mij bijzonder, elk verhaal uniek.

Ik geloof in empowerment. Je bent meestal zelf in staat te bereiken wat je wil, met de juiste steun en een klein beetje hulp. Dat is wat ik voor jou wil betekenen. Niets geeft mij meer energie dan zien dat iemand dankzij mijn hulp sterker in zijn/haar schoenen staat.

Ik heb meerdere jaren ervaring in coaching, waarbij ik me vooral specialiseerde in stress- en burn-outklachten en loopbaanbegeleiding. Daarnaast gaf ik ook een tijdlang sollicitatietrainingen.

Voordien heb ik ook als leerkracht in het secundair onderwijs gewerkt en als sociotherapeut in een psychiatrisch ziekenhuis.

Attesten of diploma”s

Erkend stress- en burn-outcoach
Pedagogische bekwaamheid (leerkracht)
Master klinische psychologie, optie volwassenen
Master communicatiewetenschappen

Contact
info@de-kiezel.be (t.a.v. Jessica)

Klinisch psycholoog

Goele Jansen

Aangenaam

Ik ben Goele en ik werk bij De Kiezel als Klinisch Psycholoog en Cliëntgericht Psychotherapeut i.o.

Ik deed reeds heel wat ervaring op in het werken met mensen en de vele levensvragen waarmee we geconfronteerd worden.

Als je behoefte hebt aan een gesprek, dan kan je contact opnemen voor een kennismaking. Tijdens dat gesprek nodig ik je uit wat meer te vertellen over jezelf. We bespreken samen je huidige situatie, wat je sterk maakt, en je klacht of hulpvraag. Ook bespreken we jouw verwachtingen en kan je ervaren of je een goed gevoel hebt bij de manier van werken.

Ervaring en bijscholing

Naast de groepspraktijk werk ik voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) waar ik o.a. tewerkgesteld ben voor het team Intrafamiliaal Geweld. 

Ik deed werkervaring op in een psychiatrisch ziekenhuis, waar ik op verschillende afdelingen werkte (de afdeling observatie, diagnostiek en oriëntatie; de afdeling stemming en angst; de afdeling voor mensen met borderline persoonlijkheidsproblemen en/of emotieregulatieproblemen).

Ik vulde mijn diploma van Bachelor in het Maatschappelijk Werk aan met het diploma Master in de Klinische Psychologie. Momenteel volg ik de vierjarige opleiding ‘Postgraduaat in de Cliëntgerichte Therapie’. 

Up-to-date blijven en mezelf regelmatig bijscholen vind ik erg belangrijk. Ik volg daarom voortdurend bijkomende kortdurende opleidingen, intervisie en supervisie.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 832122406

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Goele)

IV-Therapeut

Leen Vanderhoydonks

Mijn naam is Leen, samen met jou wil ik graag op zoek gaan naar de volgende stap op je weg.

Als psychotherapeut bied ik begeleiding en therapie op de manier die bij jou past, ik put hiervoor uit verschillende therapeutische invalshoeken en methodes. Ben je een denker, blijf je zitten in je hoofd, stopt het piekeren niet? Voel je je niet goed in je vel, niet begrepen door je omgeving? Drukt de rugzak van je verleden te zwaar op je schouders? Word je overspoeld door emoties en gevoelens waar je geen blijf mee weet, of voel je helemaal niets? Heb je geen fut meer, kom je niet tot actie of is het net heel moeilijk om even stil te staan? Lijd je onder verlies, een moeilijke relatie/situatie of een negatief zelfbeeld?

Jouw hulpvraag bepaalt welke weg we inslaan, samen gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden en inzichten, een nieuw verhaal, zodat je weer verder kan.

We houden rekening met de tijd en ruimte die jij hiervoor nodig hebt.

We starten met een intakegesprek, waarin we elkaar beter leren kennen en ik meer zicht krijg op je klacht of probleem, je verwachting van de therapie en je doelstelling.

Na dit gesprek is het mogelijk een begeleidingstraject op te starten, waarin we effectief aan de slag gaan om het probleem op te lossen of toch tenminste draagbaar te maken. Het aantal sessies, de frequentie van de gesprekken zijn voor iedereen verschillend en bepalen we samen. Als ik denk dat de betrokkenheid van/ doorverwijzing naar een andere hulpverlener of een andere dienst aangewezen is zal dit eveneens besproken worden.

Ik rondde de 4- jarige therapieopleiding in de interactionele vormgeving af, verder vulde ik mijn basisdiploma maatschappelijk werk aan met verschillende kortdurende opleidingen om mensen verder te ondersteunen (familieopstellingen, werken rond archetypes, traumaverwerking, werken met duplo, …).

Ik blijf me verder verdiepen door bijscholing, vormingen… en volg ook regelmatig intervisies en supervisie.

Verder vind ik het steeds weer een voorrecht om het vertrouwen te krijgen en stil te mogen staan bij de levensthema’s van diegenen die mijn pad kruisen. Persoonlijke groei en verbinding, niet alleen met je omgeving maar ook met jezelf, zijn voor mij de rode draad in de therapie en eigen aan het leven zelf.

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Leen)

Klinisch psycholoog

Jolien Prenen

Ik ben altijd erg geboeid geweest door mensen en wat hun motiveert en/of juist belemmert in het leven. Doorheen ons leven komen er heel wat uitdagingen op ons pad. Soms kan het nodig zijn om hulp in te schakelen om deze uitdagingen te overwinnen en dit is waar ik in beeld kom. Ik vind het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de persoon die voor me zit.

Door middel van een kennismakingsgesprek zetten we hier de eerste stap in, eventueel aangevuld door een diagnostisch onderzoek. Vervolgens gaan we samen op zoek naar hoe we jouw uitdagingen kunnen overwinnen. Dit is steeds een uniek proces, aangezien onze gesprekken volledig zijn afgestemd op jou als persoon. 

Opleiding : 

 • Afgestudeerd in de toegepaste Psychologie optie klinische psychologie (Thomas More – 2016 ) 
 • Master in de klinische psychologie optie kinderen en adolescenten (KULeuven)(i.o)

Ervaring: 

Ik deed reeds ervaring op binnen zowel de schoolpsychologie als de klinische psychologie. Binnen mijn ervaring als zorgcoördinator in het buitengewoon onderwijs (Klavertje 3) werkte ik vooral met kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Binnen het psychiatrisch ziekenhuis Asster werk ik vooral met kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische, emotionele en gedragsproblemen. Thema’s zoals depressie, trauma, hechting en emotieregulatie komen hier vaak aan bod. 

Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Jolien)

Klinisch psycholoog Persoonsgericht psychotherapeut

Jeroen Dekker

Jeroen Dekker (°1988).

Erkenningsnummer: 881110551
CM registratienummer: 09889842

Visumnummer: 263826

Lidmaatschap: BFP, VVKP, Psychologenkring Herkenrode en VVCEPC

Specialisatie

Emotionele problemen, levensfaseproblemen, persoonlijkheidsproblemen, traumatische ervaringen, minderwaardigheidsgevoelens, depressieve klachten, rouwverwerking, persoonlijke levensvragen en keuzes, zingeving- en verwerkingsproblemen.

Sinds 2013 ben ik bij De Kiezel actief als klinisch psycholoog, persoonsgericht, experiëntieel en existentieel psychotherapeut. Ik richt me voornamelijk op individuele psychotherapie en counseling van jongvolwassenen en volwassenen.

Naast de groepspraktijk maak ik deel uit van het Mobiel team ZOLim. Dit team werkt volgens de herstelvisie en biedt ondersteuning aan huis voor mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid.

In mijn therapeutisch houding werk ik persoonsgericht en combineer ik het ervaringsgerichte (experiëntiële) en de aandacht voor existentiële thema’s met het gebruik van QIT online (cliënt participatie en feedback) als therapeutische methodiek.

Over de jaren deed ik uiteenlopende werkervaringen op binnen: het CGG VBO-Leuven, het Broadway Youth Resource Centre (Vancouver, CA) en het MC St-Jozef te Munsterbilzen.

Naast psychotherapie investeer ik mijn passie en energie in mijn gezin, het buitenleven en mijn voorliefde voor muziek en gezelschapspellen.

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Jeroen)

IV-therapeut

Magali Colemont

Ik ben Magali, psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving. Ik begeleid je tijdens je innerlijke reis en mijn doel is jou terug in je eigen krachten te zetten zodat je je leven terug in handen kan nemen.

In het leven word je onvermijdelijk geconfronteerd met tegenslagen, teleurstellingen, onzekerheden, verlies, … Hoe je hiermee omgaat verschilt van individu tot individu. Ben je iemand die vaak piekert? Of nemen je emoties de overhand? Geraak je moeilijk af van bepaalde gedragingen? In mijn begeleiding staan jij en jouw verhaal centraal. Vanuit een niet – oordelende, luisterende en empathische basishouding zal ik zo goed mogelijk afstemmen op jouw hulpvraag en bouwen we samen aan een nieuwe weg in jouw leven.

Ik ben afgestudeerd in de vierjarige therapie opleiding Interactionele vormgeving (I.V.) aan de Educatieve Academie. I.V. is een integratief en cliëntgerichte psychotherapiemodel, waarbij er een kruisbestuiving ontstaat tussen verschillende therapeutische stromingen zoals gestalttherapie, Voice Dialogue, contextuele therapie, Jungiaanse therapie, …) Deze opleiding sloot ik af met een integratief eindwerk over liefdesverdriet. Ik vind het belangrijk om steeds op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in mijn vakgebied, daarom volg ik geregeld opleidingen, intervisie en supervisie.

Ook in de praktijk heb ik veel ervaring kunnen opdoen. Zo stond ik in voor de begeleiding van kankerpatiënten in het Jessaziekenhuis, als vrijwilliger was ik daar verantwoordelijk voor het psychologisch begeleiden van kankerpatiënten. Samen met hen stond ik stil bij hun ziekte, hun situatie, hoop en zorgen. Daarnaast heb ik ook gewerkt bij TEJO Antwerpen waar ik jongeren begeleidde in hun groei naar volwassenheid en de moeilijkheden die hiermee gepaard gingen, meer specifiek handelde dit ondermeer over problematische thuissituaties, relationele kwesties, negatief zelfbeeld, … Als leerkracht in het secundair onderwijs kom ik bovendien dagelijks in contact met jongeren met verschillende achtergronden en met uiteenlopende problemen. Samen met hen belicht ik hun kwaliteiten en begeleid ik hun doorheen hun moeilijkheden, zodat ze met zelfvertrouwen terug de draad van het leven kunnen oppikken.

Dankzij mijn opleiding, ervaringen en consequente bijscholingen heb ik het juiste kader om jongeren én volwassenen te begeleiden bij het verwerken van liefdesverdriet, rouw en verlies, de begeleiding in de zoektocht naar zingeving, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en hoe om te gaan met (faal)angst. Samen zoeken we naar een heroriëntering en geven we ruimte en erkenning aan jouw levensverhaal zodat we stap voor stap bouwen aan inzichten die je door dit groeiproces helpen. 

Contact

Email: info@de-kiezel.be (tav Magali)

Klinisch psycholoog

Lucinda Serwy

Ik ben Lucinda Serwy, erkend psycholoog, relatie- en gezinstherapeut i.o. en lid van de beroepsverenigingen VVKP en BFP.

Klinisch psycholoog, relatie- en gezinstherapeut i.o.
Werkt met adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen, koppels en gezinnen

Specialisatie: emotionele en persoonlijkheidsproblemen (depressie, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, (faal)angst, identiteitsproblemen, conflicten met jezelf en omgeving, sociale vaardigheden, emotieregulatie), relatie- en gezinsproblemen (spanningen, conflicten, nieuw-samengestelde gezinnen, omgaan met problemen en moeilijke situaties, seksualiteit), interculturele therapie (opgroeien in verschillende culturen, gemengde gezinnen/relaties, identiteit)

Opleiding

 • Bachelor in de psychologie (KU Leuven)
 • Master in de klinische en gezondheidspsychologie, optie volwassenen (KU Leuven)
 • Postgraduaat relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (KU Leuven)

Bijscholing/vorming

 • Emotionally Focused Family Therapy
 • Multigenerational Family Therapy
 • Gezinsgeheimen
 • Certificaat Buddy Project

Specialisatie

 • Emotionele en persoonlijkheidsproblemen (depressie, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, (faal)angst, identiteitsproblemen, conflicten met jezelf en omgeving, sociale vaardigheden, emotieregulatie)
 • Relatie- en gezinsproblemen (spanningen, conflicten, nieuw-samengestelde gezinnen, omgaan met problemen en moeilijke situaties, seksualiteit)
 • Interculturele problemen (opgroeien in verschillende culturen, gemengde gezinnen/relaties, identiteit)

Mijn start in de geestelijke gezondheidszorg vond plaats in het Psychiatrisch Ziekenhuis te Duffel. Hier deed ik (kortdurende) begeleidingen voor stemmings-, angst- en persoonlijkheidsproblemen. Dit bestond uit zowel individuele therapie als groepstherapie. Daarnaast verrichtte ik ook psychodiagnostisch onderzoek (o.a. intelligentie, ASS, ADHD…).

Momenteel ben ik naast De Kiezel ook werkzaam op Context, de eenheid voor relatie- en gezinstherapie binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Hier begeleid ik koppels en gezinnen die op zoek zijn naar nieuwe manieren om met elkaar en met moeilijke situaties om te gaan.

Ik ben in zwangerschapsverlof van november 2021 t.e.m. maart 2022. Nieuwe begeleidingen kunnen opgestart worden vanaf april 2022. In de tussentijd helpen mijn collega’s je graag verder.

Contact

Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Lucinda)

Systeemtherapeut

Aysel Kaplan

Ik ben Aysel, geboren op 06/06/1976, ik ben Erkend therapeute door de CM ziekenkas, Partena (ivm terugbetaling voor psychotherapie bij minderjarigen) en de Voorzorg. 

Ervaring

Als psychotherapeute van opleiding vanuit systemische invalshoek, spijker ik mijn theoretische achtergrond vaak bij door vormingen / opleidingen te volgen en ik lees heel graag binnen het vak domein rond relatie-, individuele- en gezinstherapie. Daarbij heb ik relevante beroepservaring sinds 2000 en de nodige eigen levenservaring.

Mijn aanpak is pragmatisch en nuchter. In de therapie wordt gewerkt met inzicht in je eigen manier van denken, jouw gevoelens en gedrag. Ik ga met jou op zoek naar jouw doelen en ga met je na in hoeverre bepaalde patronen jou tegenwerken. We zoeken samen hoe dit allemaal positief kan bijgestuurd worden. Dit verworven inzicht helpt je keuzes te maken en de dingen anders aan te pakken.

Naast de privépraktijk ben ik ook werkzaam als therapeute bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in de ambulante setting te Hasselt. Daarbij bied ik ook lezingen aan over multiculturele problematieken. Voor adolescenten en volwassenen bied ik individuele-, koppel- of gezinstherapie aan onder meer omtrent volgende thema’s:

 • Relationele problemen
 • Gezinsproblemen: problemen m.b.t. opvoeding, echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, …
 • Partnerrelatieproblemen
 • Traumaverwerking/slachtofferschap
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Omgaan met lichamelijke problemen/ziekte
 • Emotionele problemen: zelfbeeld, (angsten, piekeren, stress, futloosheid, gevoelens van onzekerheid, somberheid…
 • Identiteit- en levensvragen
 • Burn-out
 • Gedragsproblemen
 • Problemen op het werk (collega’s, nieuwe job, …)
 • Impulscontrole
 • Helpen omgaan met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, …)
 • Leer- en studiebegeleiding (aanleren van vaardigheden, aanleren van studiehouding, faalangsttraining, …)
 • Multiculturele problematieken (gemengde huwelijken, opvoeden / groeien in verschillende culturen, …)

Specialisatie

Emotionele problemen: depressieve gevoelens, lusteloosheid, laag zelfbeeld, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, rouwverwerking, identiteitsproblemen, zingeving, faalangst…

Relatieproblemen: werken rond partnergeweld, gemengde relaties, gezinsmoeilijkheden, gezinsproblemen, verwerkingsproblemen,…

Problemen binnen je loopbaan: omgaan met stress, burn-out gevoelens, spanningsklachten, pesten op het werk, perfectionisme,…

Interculturele problematieken

Opleiding

– Bachelor Maatschappelijk Werkster – Hogeschool Limburg Hasselt
– 4 jarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie te Kern Sint-Niklaas
– Pedagogische bekwaamheid (lerarenopleiding) te Hasselt

Vorming/Bijscholing

– Vorming : Zelfmoordpreventie
– Faalangsttraining
– Training : Oplossingsgerichte hulpverlening
– Werken met cliënten met negatief zelfbeeld
– Omgaan met perfectionisme
– Systemische interventies in conflictueuze gezinsrelaties
– Cursus agressie : verbindend communiceren
– Cursus oplossingsgerichte therapie
– Vorming Gehechtheid

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Aysel)

Gestalttherapeut

Thomas Verjans

WIE BEN IK?

Ik ben Thomas Verjans, geboren op 27/06/1984.

Lidmaatschap: NVAGT

Opleiding

 • Master in de sociaal-culturele en arbeidspedagogiek (K.U. Leuven)
 • Vierjarige opleiding gestaltpsychotherapie (IVC Kortrijk)

Vorming/bijscholing

 • De waarde van weerstand (IVC Kortrijk)
 • Workshops lichaamswerk (zowel deelname als begeleiding)
 • Omgaan met agressie (vzw Impuls)
 • Schaamte als ontwikkelingskans (Rapunzel Diest)
 • Workshop Voice Dialogue
 • Bijscholing gerelateerd aan afhankelijkheidsproblematiek:
 • Afhankelijkheid vanuit systeemtherapeutisch perspectief
 • Dubbeldiagnose
 • Persoonlijkheidspathologie

Ervaring

Sinds 2012 ben ik werkzaam in vzw De Spiegel te Kessel-Lo – Leuven, een hulpverleningsorganisatie voor mensen met een afhankelijkheidsproblematiek. In deze organisatie werkte ik in verschillende posities in de verschillende afdelingen. Vandaag oefen ik een klinisch-therapeutische functie uit in de therapeutische gemeenschap en daarnaast begeleid ik mensen op ambulante basis.

Doorheen mijn job in de verslavingszorg deed ik ervaring op met een veelheid aan situaties die zich in en tussen mensen voordoen. Hierbij valt te denken aan angsten, depressieve symptomen, persoonlijkheidsproblematiek, OCD, eetstoornissen, automutilatie, conflictsituaties, trauma, misbruik, agressie- en impulsbeheersing, codependente/symbiotische relatievorming, slachtoffer- en daderschap, …

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Thomas)

Gestallttherapeut

Josine Bollen

Wie ben ik?

Mijn naam is Josine Bollen en ik ben geboren in 1962. Ik ben (pleeg-)mama van 6 kinderen en moeke van 5 kleinkinderen.

Waarin kan ik met jou op weg gaan?

 • Levensvragen vanuit je huidige levensfase
 • Thema’s van jullie als gezin zoals eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, grootouder zijn, ‘bijzonder’ gedrag, geef kinderen wortels en vleugels, een onvervulde kinderwens, …
 • Persoonlijke drempels van jou in en/of met je omgeving: hechting, afscheid nemen, eigenwaarde en zelfvertrouwen, communicatie, een passende balans in opkomen voor jezelf, ik mag en kan zijn wie ik ben, angst als kracht (faalangst, sociale angst, …), …
 • De zoektocht in je relatie
 • Werkgerelateerde items: balans werk-privé, uitdagingen in evenwicht

Hoe gaan we samen op pad?

Samen zoeken we naar de weg die voor jou passend is. In een eerste gesprek (de intake) proberen we jouw vraag te verhelderen. Daarnaast krijg jij uitleg over mijn manier van werken in de therapie. De therapeutische relatie is een belangrijke basis voor therapie. Daarom vind ik het zo fundamenteel dat jij / jullie en ikzelf ons in het samen-werken kunnen vinden. Als dit niet zo blijkt te zijn, verwijs ik je met zorg door naar een collega.

Als we de zoektocht verder zetten dan verdiepen we samen jouw verlangens, jouw wensen. Wat wil je graag anders? Hoe zou het er voor jou dan uitzien als het beter is? Ook kijken we samen ‘terug’. Welke krachten en vaardigheden bouwde je op? Wat zijn je talenten? Welke hindernissen en kwetsuren kwam je tegen? Wat betekenen ze in het hier en nu van je leven?

Het is en blijft een voortdurend zoeken. Met soms wel en soms niet vinden waar je naar op zoek bent. Mijn engagement is dat ik jou op deze tocht wil bijstaan, daar waar jij het vraagt.

Werkervaring

Zelfstandig psychotherapeut (sinds 2009)
Begeleiden van senioren in een Dienstencentrum (14 jaren)
Pleegzorgbegeleiding in een orthopedagogisch pleegzorgproject (10 jaren)
Leerkracht in het secundair onderwijs (2 jaren)
Coördinator en directie in de Bijzondere Jeugdzorg (6 jaren)

Opleidingen en vormingen

Begeleider-animator voor bejaarden (VSPW)
Orthopedagogie (VSPW)
Gezinsgericht werken en gezinsbegeleiding (VSPW)
Gestalttherapie (IVC)
Familieopstellingen (Bert Hellinger Instituut)
Oplossingsgericht begeleiden (Impuls)
Oplossingsgericht coachen en leiden (Impuls)
Deep Democracy (Impuls)
Introductie Systeemvisie
Introductie Contextuele visie

Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Josine)

I.V. Therapeut / Loopbaanbegeleiding

Annemie Claesen

Opleiding & ervaring
In mijn basisopleiding als maatschappelijk werker werd ‘levenslang leren’ ingelepeld. Ik vulde aan met deze bijkomende opleidingen: 

 • Postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving, integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis”- Educatieve Academie Antwerpen – doorgaans beter gekend als I.V.-therapeut. 
 • Voice Dialogue Facilitator  – Voice Dialogue Instituut – Tienen
 • Narratieve therapie –  Johan Van de Putte – Gent
 • Mindfulness Based Cognitieve Training – Instituut voor Aandacht & Mindfulness – Gent
 • Systeemtheoretisch denken – Annie Mattheeuws – Interaktie Akademie – Antwerpen

Mijn aanpak is persoonsgericht. Vertrekkend vanuit positieve waardering van wat in wezen aanwezig is om van daaruit in het groeiproces te begeleiden en maatwerk af te leveren. Gespecialiseerd in veerkracht, burn-out preventie, zelfbeeld, zelfmoordpreventie, fysiek en seksueel misbruik en lichaamswerk.

Loopbaanbegeleiding via relevante methodieken op uw maat met als doelen :

 • nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen
 • ontdekken, ontwikkelen en versterken van loopbaancompetenties

Ervaring
Met meer dan 20 jaar ervaring in begeleiden en ondersteunen van veranderings-processen binnen diensten en organisaties kreeg ik inzichten in de dynamieken die binnen organisaties en individuen spelen.
In mijn loopbaan van ruim 30 jaar – zowel in privé als in overheid – heb ik vaak mogen, ook ooit moeten, stilstaan bij wat werken allemaal mag en kan betekenen. Vanuit ervaring weet ik hoe het voelt om je eigen sterkte in jezelf terug te vinden en weer je weg te vinden. 


Opleiding 

 • Certified coach i.o. & – International Coaching Federation 
 • Loopbaanbegeleiding – Generation Balance 


Contact

Voor kennismakingsgesprek en afspraak mail info@de-kiezel.be (tav Annemie)

Contextueel psychotherapeut

Sofie Domen

WIE BEN IK

Ik ben Sofie Domen, °1978, mama van 2 kindjes.

Ik werk met: adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen, koppels en gezinnen.

Specialisatie: emotionele problemen, laag zelfbeeld, gevoelens van onzekerheid, identiteitsproblemen, (faal)angst, doorgedreven piekeren, stress, perfectionisme, conflicten met jezelf en met je omgeving, zingeving en levensvragen, relatie- en gezinsproblemen (spanningen, moeilijke situaties, opvoedingsproblemen, nieuw-samengestelde gezinnen), ondersteuning bij ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, …), hooggevoeligheid (HSP).

Opleiding

– Psychotherapeut – vierjarige opleiding Contextuele Therapie bij Leren Over Leven Antwerpen
– Maatschappelijk werk – Sociale School Heverlee

Vorming/Bijscholing

– EFT Externship, Couple Therapy, EFT Belgium
– Hoogsensitiviteit, Elaine Aron
– Psychotherapeutische behandeling voor opzettelijk zelfverwondend gedrag bij jongeren, Imke Baetens en Peter Rober
– Awakening your lightbody, Lieve Talloen
– Self Exciting reeks voor Lightbody-gegradueerden, Lieve Talloen
– Opvoedingsondersteuning (handelingsgericht werken met gezinnen), SSH
– AD(H)D, Zitstil
– Autisme LSA, vzw Kids en Vlaamse Vereniging Autisme
– Faalangst, Leefsleutels
– (Cyber-)Pesten (No Blame)
– Leerproblemen, vzw Sprankel
– Communicatie bij individuele begeleiding (NLP), SSH
– Zelfdodingspreventie, Provincie Limburg
– Omgaan met agressie, vzw Impuls
– …

Lid van de beroepsvereniging BVGRS

Erkend psychotherapeut door CM, Partena, de Voorzorg, Liberale Mutualiteit (i.v.m. terugbetaling psychotherapie voor jongeren)

Ervaring
Sinds 2013 ben ik werkzaam reeds in De Kiezel.

Naast mijn werk als psychotherapeut, werkte ik geruime tijd als zorgcoach in een school. In 2018 maakte ik een overstap naar het VCLB. Mijn werkzaamheden hier houden o.a. in: psychosociale begeleiding, gesprekken met ouders en leerkrachten, een draaischijffunctie (netwerkpartners) en begeleiding op vlak van onderwijsloopbaan.

Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Sofie)

Psycholoog loopbaanbegeleider

Sabrina Santillo

Psycholoog & loopbaanbegeleider

Jij bent goud waard

Ik vind het een heerlijk moment wanneer mensen tijdens een loopbaanbegeleiding hun goud ontdekken. Je krijgt dan iemand die begeesterd is, een oplossing ziet en aanpakt. Kortom iemand die straalt.

Mijn goud? Elkaar ontmoeten, luisteren, verbinden, voelen, krachten ontdekken, creatieve methodieken inzetten, visualiseren en mensen doen sprankelen.

Hoe ik aan goud kom?
Als psychologe, als procesbegeleider, als vormingsmedewerker, als loopbaanbegeleider, als natuurcoach en als coördinator leerde ik coachen in de praktijk. Doorheen de jaren volgde ik allerlei opleidingen zoals waarderend, lichaamsgericht, creatief en oplossingsgericht coachen.

Maar het meest heb ik mijn goud verfijnd door mensen te ontmoeten. Ik heb gewerkt met mensen van alle leeftijden, alle lagen van de bevolking en alle kleuren en telkens hebben zij mij verrijkt.  En dat is wat ik het allerbelangrijkste vind: samen verhaal maken.

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Sabrina)

Klinisch orthopedagoog

Ann-Sophie Lemmens

Ik ben klinisch orthopedagoge (KU Leuven) van opleiding en richt me in mijn werk tot kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Ik bied individuele gesprekken, aangevuld met gesprekken met de context (gezin, partner…). Een begeleiding start voor mij vanuit een vertrouwensband die ruimte creëert om jezelf te kunnen zijn. Samen met jou ga ik op zoek naar wat jou het meeste aanspreekt: gesprek, creatieve technieken, beelden, spel, verhalen…

Naast de groepspraktijk maak ik deel uit van Resonans vzw team Bamboe. Binnen dit team ga ik als gezinsbegeleidster aan de slag bij gezinnen thuis waarvan het kind gedrags- en of emotionele problemen vertoont. Daarnaast ben ik vanuit Resonans vzw ook lid van de werkgroep SEO (kennis omtrent emotionele ontwikkeling) en doe ik afnames van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling.

Op de hoogte blijven en mezelf bijscholen zie ik als enorme meerwaarde. Daarom volg ik geregeld kortdurende opleidingen, intervisie en supervisie. Vanaf oktober 2020 start ik aan de vierjarige opleiding ‘Relatie- en gezinstherapie’. 

Lid van de beroepsvereniging: VVO (Vlaamse verenging van Orthopedagogen)

Contact
Voor afspraak
Email : info@de-kiezel.be (tav Ann-Sophie)

Klinisch psycholoog

Cedric Vanaken

Ik ben Cedric, geboren in 1982, getrouwd en papa van twee jonge kinderen.  Ik ben informaticus en klinisch psycholoog.

Ik ben een rustig persoon die luistert zonder te oordelen, en terwijl mijn analytische achtergrond inzet om problemen in kaart te brengen en op te splitsen in kleinere uitdagingen. In de therapie vind ik het belangrijk om een relatie op te bouwen waarbij vertrouwen, openheid en authenticiteit belangrijk zijn. Zo creëren we een veilige plek waarin je helemaal ok bent zoals je bent, waarin je kan zeggen wat je anders misschien niet zou durven zeggen, of voelen wat je anders niet zou willen voelen, en gewoonweg kan zijn wie je bent. Creativiteit staat centraal in mijn manier van leven en werken. Enerzijds probeer ik goed te plannen en mijn ratio te gebruiken, anderzijds laat ik me graag leiden door mijn gevoel en ingeving op het moment. Dit komt ook terug in mijn grote interesses in skateboarden, fotografie en muziek.

Ik heb zelf in een lange burnout gezeten. Het herstel hiervan was zwaar, maar het proces heeft me veel bijgebracht over faalangst, perfectionisme, zelfbeeld, aanvaarding, het ouderschap, relaties, de zoektocht naar mezelf en mijn plek in de wereld. Naast mijn werk in de Kiezel ben ik deel van het strategisch team van het Diepenbeekse bedrijf Appwise. Hierbij begeleid ik ondernemers met het uitdenken van vernieuwende strategieën en samenwerkingsplannen. Net zoals in de therapeutische setting begeleid ik mensen hier in hun zoektocht: stilstaan bij jezelf, kijken naar de toekomst en samen nadenken over hoe we daar kunnen geraken. Vaak niet door oplossingen aan te reiken, maar gewoonweg door aanwezig te zijn in het proces en de juiste vragen te stellen. Stap voor stap.

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Cedric)

Gestalt- en Contextuele psychotherapeut

Carola Coenjaerts

Ik ben Carola Coenjaerts, geboren op 4 maart 1963, alleenstaande moeder van 2 volwassen kinderen. 

Mijn basisopleiding is Graduaat Orthopedagogie. Ik volgde dit aan het VSPW te Hasselt. Daarna ben ik psychotherapeutische opleidingen gaan doen.
– 4 jarige opleiding Gestalttherapie – IVC – Kortrijk
– 4 jarige opleiding Contextuele therapeut -Leren Overleven – Antwerpen

Regelmatig volg ik bijscholingen
– Jaaropleiding Hulpverlening bij seksueel misbruik – Kern – St Niklaas
– Jaaropleiding tot leertherapeut – Leren Overleven – Utrecht
– Specialisatie Groepstherapie – Focus on Emotion – Leuven
– Jaaropleiding Trauma informed Practice – Konnektit 
– EMDR mod 1 bij – Integrativa
– Module 1-8 Psychotrauma – BIPE – Kortenberg
– Introductie Somatic Experiencing -Stichting voor lichaamsgerichte traumatherapie – Nederland
– Seksuologie -Sensoa – Gent
– Groepsdynamica – De Onderstroom -Vosselaar
– Een taal erbij (werken met duplo poppetjes) – Leren Overleven – Antwerpen
– Psychodrama – Centrum voor psychodrama en psychotherapie – Pittem
– Stabilisatie bij Complex PTSS met Joany Spierings Traumazorg Limburg
– Beheer van schokervaringen in bedrijfsmiddens en organisaties door Fabienne Vermunicht Care4more
– De taal van de traan. Maurice Walgraeve Hogeschool Gent
– Werken met een lichaam dat pijn doet. UHasselt
– Mod 1 TRE Tension Releasing Exercises Bij Dialoog plus
– Geweldloze communicatie – Bla Bla

Sinds 2003 werk ik als psychotherapeut in bijberoep. 4 jaar op het CGSO/CAW en in 2007 startte de Groepspraktijk De Kiezel.
Mijn andere job is pedagogisch verantwoordelijke op De Wroeter. Een activiteitenboerderij voor kansarmen. 35 jaar geleden lag ik mee aan de basis van dit unieke project (www.dewroeter.be).
De combinatie De Wroeter en Psychotherapie past helemaal bij mij. Ik ben er van overtuigd dat mensen gezien willen worden in hun eigenheid en kwaliteiten willen inzetten voor anderen en daar de erkenning voor verdienen. Het maakt het leven voller en lichter.

In de individuele therapie gaan we samen een klimaat creëren waarin het voor jou mogelijk is om stil te staan bij je diepere zelf, bij je noden en verlangens. We kijken wat aan de basis ligt van de onrust die je ervaart of het ongenoegen dat je in contact met je omgeving tegenkomt. Verleden en toekomst komen samen in het hier en nu. Het vraagt een inspanning van jezelf, het is niet altijd een makkelijke weg omdat er confrontatie is met pijn en kwetsbaarheden. We kijken hoe we meer beweging kunnen krijgen in jou mogelijkheden en beogen een groei waar je rijker van kan worden.

Als psychotherapeut hecht ik veel belang aan de therapeutische relatie. Onderzoek toont aan dat dit vaak het meest effectief is in de psychotherapie naast een goed opgeleide psychotherapeut.
Ik heb niet één aanpak omdat mensen heel erg verschillend zijn en niet iedereen hetzelfde nodig heeft. In mijn psychotherapeut zijn herken je mijn persoonlijke waarde. Ik vind transparantie, echtheid en oprechte betrokkenheid belangrijk. Met de nodige zorg en respect ga ik confrontaties niet uit de weg. Ik ga regelmatig evalueren en wanneer ik niet kan bieden wat je nodig hebt, ga ik met je opzoek waar je wel terecht kan.

Naast de individuele therapie begeleid ik groepen.

Ik plan jaarlijks een groepstherapie: De groep is de wereld in het klein. Door de interacties krijg en geef je feedback. Je komt sneller op je blinde vlekken. Je kan oefenen in een begeleide omgeving om oude patronen te verlaten. Je ontwikkelt de moed om waarachtig te zijn.

Ik begeleid teams: Een fijne werkomgeving geeft positieve energie en draagt bij tot het welzijn.

In mijn teambegeleidingen creëren we een klimaat waarin we eerlijk spreken en werken we naar verbinding en autonomie.

Lid van de beroepsvereniging BVGRS, NVAGT, EAGT, VBEGP
Erkend psychotherapeut door de CM, Partena en de Voorzorg (ivm terugbetaling voor psychotherapie bij minderjarigen)

Freelance psychotherapeut bij Pulso (welzijn op het werk)
Verbonden met Regionale CentraTraumazorg Limburg

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Carola)

Consulenten, counselors, coaches

AllJongerenKinderenKoppelsVolwassenen
Kinderen- en jongerencoach

Uschi Lichter

Bacheloor Psycholoog. Forensisch / seksuologisch therapeut

Nadège Rossignon

Kinderen- en jongerencoach

Uschi Lichter

Wie ben ik?

Ik ben Uschi, mama van een hypergevoelige dochter en een zoon met een licht mentale en fysieke beperking. Zij hebben mij immens veel geleerd. Door hen ben ik geworden wie ik op dit moment ben. Want net als iedereen blijf ik veranderen, dat doe je namelijk je leven lang.

Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk in Alken, het Spinnewip, waar ik enerzijds mensen (groot en klein) individueel begeleid en ook groepstrainingen geef. In verbinding veerkracht en zelfvertrouwen opbouwen, daar draait het om.
Verder ben ik auteur van een boek over verbindend opvoeden.

Ik wil zowel kinderen, jongvolwassenen en volwassenen bewust maken van de niet altijd zichtbare, maar wel steeds aanwezige innerlijke kracht. Deze kracht zit er namelijk al van toen je klein was. Soms zit ze nog diep verborgen. Soms is ze wel zichtbaar, maar durf je er nog geen gebruik van te maken of vind je de toegang nog niet. Ik geloof dat iedereen alle wijsheid in zichzelf kan vinden.

Ik wil graag mee op pad. Jij bepaalt zelf hoelang en waar naartoe. Misschien komen we een obstakel tegen of moet ik je even een duwtje geven. We zien wel. Ik wil je laten weten dat ik er dan ben. Om je op te vangen en bij te staan!

Opleidingen:

Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving i.o.
Somatic experiencing beginner-intermediate-master i.o.
Traumaverwerking: 2018-2019
Kindertherapie: 2016-2017
Postgraduaat ‘Talentontwikkeling/-management’: 2013-2015
Hoger niet-universitair onderwijs: Kleuterleerkracht (2010 –2014). Specialisaties: muzische vorming, filosoferen met kinderen, aardewandelingen.
Hoger niet-universitair onderwijs: Officemanagement-Moderne Talen (1991 – 1994)

Bijkomende opleidingen en workshops:

Hoe laat ik met TRE mijn stress en spanning los?: 22/11/2019 (Dialoogplus)
Slapende honden? Wakker maken! Workshop Trauma: 21/06/2019 (Arianne Struik – Traumazorg Limburg, Hasselt)
Aware Parenting (Democratisch opvoeden): 06 & 13/06/2019 (Jürgen Peeters, Neerpelt)
Specifieke trauma’s bij Kinderen: 9-10-11/08/2018 (Maggie Kline – De Onderstroom, Postel) 
Faalangst en perfectionisme bij kinderen en jongeren: 23/01/2018 (Pendula, Ann Daenekindt – Alken)
Introductie Somatic Experiencing (lichaamsgericht traumawerk): 2-3/12/2017 (De Ondersteuning – Giselle Genillard, Herent)
Lichaamsgericht traumawerk met kinderen: 17-18-19/08/2017 (Maggie Kline – De Onderstroom, Postel)
Verbindende communicatie: 13/05/2017 (Educatieve Academie, Antwerpen)
Workshop Schatgraven met kinderen: 03/03/2017 (Ekkomi Kindercoaching, Bergen-op-Zoom NL)
Talentenfluisteraar: 05/2016 (Luk Dewulf, Artevelde Hogeschool Gent)
Kinder- en jongerencoach Pro: 2016 (Open Mind, Lovendegem)
Talentgedreven werken met kinderen: 26 & 27/10/2015 (Elke Busschots, Lier)
Blij met Mij! Trainer: 2015 (Els Pronk & Elke Busschots, Lier)
HSP-/Indigocoach: 2015 (Centrum Open Mind, Lovendegem)
Kinder- en jongerencoach essentials: 2015 (Centrum Open Mind, Lovendegem)

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Uschi)

Bacheloor Psycholoog. Forensisch / seksuologisch therapeut

Nadège Rossignon

Ik ben Nadège Rossignon (1983) en werk als Forensisch / seksuologisch therapeut en systemische counselor i.o bij de kiezel.

Als therapeut bekijk ik de mens als één geheel . De menselijke persoonlijkheid is een complex samenspel van lichamelijke, gevoelsmatige en  relationele factoren.  Alle gevoelens, emoties, gedachten en verlangens zijn met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze vormen samen een balans.

Opleiding

 • Afgestudeerd in de toegepaste Psychologie optie klinische Psychologie in 2004
 • Postgraduaat in de forensische Psychologie in 2006
 • Postgraduaat in de seksuologische hulpverlening in 2018
 • Single coaching in 2019
 • Systeemgericht werken met individuen, koppels en gezinnen i. o
 • Schematherapie i.o.

Vorming

 • Zelfmoordpreventie
 • 3- daagse training  Motivationele gespreksvoering
 • 5-daagse training: Good Lives Model als behandel model voor plegers van seksuele delicten
 • Risk Need Responibilty model

Naast de groepspraktijk maak ik deel uit van het mobiel crisisteam regio Hageland. Het mobiel crisisteam biedt crisishulp aan kinderen/ jongeren en hun context bij acute psychische kwetsbaarheid. 

Door mijn ervaring bij I.T.E.R. en Stop It Now kunnen cliënten zich aanmelden met een forensische problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan op vrijwillige of juridische basis

Ik werk daar met jongvolwassenen, volwassenen , koppels en naaste rond verschillende thema’s

 • Re-integratie na detentie
 • Seksuele identiteit en geaardheid
 • Daderschap
 • Partnerrelatieproblemen
 • Seksuele problemen waaronder parafilieën.  Voyeurisme, exhibitionisme,  seksuele aantrekking naar minderjarige
 • Pornoverslaving
 • Problemen met de impulscontrole
 • Laag zelfbeeld
 • Hechtingsproblemen
 • Faalangst
 • Aangaan van nieuwe gezonde contacten
 • Partners van seksuele delinquenten

Ik ben lid van de VVS ( Vlaamse vereniging voor Seksuologie)

Contact
Email : info@de-kiezel.be (tav Nadege)

Onze praktijk blijft open voor onze clienten. We behouden de nodige afstand maar blijven  kiezen voor een professionele nabijheid.
We volgen preventieve maatregelen: handen wassen, extra poetsbeurten, ruimtes verluchten, natte doekjes om na ieder uur alles af te vegen, geen aanrakingen, laat zeker een stoel tussen jou en de andere in de wachtzaal of maak een wandelingetje in onze tuin, geen cash geld…

WE VRAGEN WEL AAN IEDEREEN OM BIJ DE MINSTE SYMPTOMEN DE AFSPRAAK TE ANNULEREN.
We evalueren de situatie bij regelmaat en werken verder vanuit integere zorg voor jullie en voor ieder teamlid!