Bemiddeling bij echtscheiding

"Scheiden is lijden", zegt men weleens.
Het gaat vaak gepaard met sterke gevoelens van verdriet, angst en verlies. Het is een vorm van rouw waar men in terecht komt, een periode van onzekerheid. En dit voor alle betrokkenen ...
Bemiddeling kan een begin van herwinnen van controle zijn omdat partners zelf hun scheiding of conflict in handen nemen en tot een eigen overeenkomst (bv Echtscheiding door onderlinge Toestemming, EOT) kunnen komen buiten de gerechtelijke procedure. We zoeken samen een oplossing voor de verdeling van jullie goederen en stellen een ouderschapsplan op indien er kinderen zijn. Dikwijls kan zo een escalerend conflict (vechtscheiding) vermeden worden.

De bemiddelaar begeleidt dit proces door als onpartijdige persoon de dialoog op gang te brengen en helpt hen hun standpuntentegenstellingen op te lossen. Alles in bemiddeling is vertrouwelijk en kan niet gebruikt worden buiten de context van bemiddeling, ook als het later tot een rechtszaak zou komen.
De bereikte schriftelijke overeenkomst kan/wordt ter homologatie aan de rechter voorgelegd worden en krijgt dan de waarde van een vonnis.